Китоб – машғуллик пайтингда ўзи сўз бошламайдиган, иш вақтингда чақирмайдиган суҳбатдошдир

Китоб – машғуллик пайтингда ўзи сўз бошламайдиган, иш вақтингда чақирмайдиган суҳбатдошдир. Унга чиройли кўринишинг шарт эмас. Китоб – сенга лаганбардорлик қилмайдиган ўртоқ, сени алдамайдиган дўст, малол келмайдиган йўлдош ва таҳқирламайдиган насиҳатгўйдир.
Аҳмад ибн Исмоил