Baxt va iztirob ko‘rmagan inson qayg‘u va xursandlikni bilmaydi. Tibet maqoli

Baxt va iztirob ko‘rmagan inson qayg‘u va xursandlikni bilmaydi.
Tibet maqoli