«Шарқ юлдузи» журналининг 2000 йил сонлари тўлиқ тўплами

“Шарқ юлдузи” № 1, 2000

МЕРОС ВА ҚАДРИЯТ
Омон Мухтор. Алишер Навоий ғазалига мухаммас
Шукур Қурбон. Шарқ Рафаэли
Ҳожи Садриддин Салим Бухорий. Хожа Маҳмуд Анжир Фағнавий

2000 ЙИЛ – СОҒЛОМ АВЛОД ЙИЛИ
Баҳодир Махситов. Буюк мамлакатни соғлом миллат, соғлом авлод қуради

НАЗМ
Малика Мирзаева. Юлдузларнинг кўксида ёнар ҳавас
Исмоил Тўхтамишев. Кўзингда орзулар акс этмиш аён
Сирожидцин Саййид. Нон ва ном. Достон
Муслимбек Йўлдош. Музаллам айладинг бир сўз

НАСР
Сафар Барноев. Ҳикоялар
Хуршид Дўстмуҳаммад. Бозор. Роман
Нормурод Норқобилов. Қоялар ҳам йиғлайди. Қисса

БУЛОҚ КЎЗ ОЧДИ
Дилсўз. Шамолда учмоқни истайди кўнгил

ДУРДОНА
Мирзо Абдулқодир Бедил. Ҳар зарранинг аслинда қарор топди бир офтоб

АДАБИЙ ТАНҚИД
Омонулла Муталов. «Риёзуд давла» адиблар хусусида
Раъно Содиқова. Тарихий шахс талқини ва руҳий тасвир имкониятлари
Абдусамад Тўйчиев. Жадид қаҳрамоннинг насрга кириб келиши
Жумабой Юсупов. Эртакда қўшиқ

ЙИЛЛАР, ВОҚЕАЛАР, ҲУЖЖАТЛАР
Искандар Мусабеков. Таъқиб остида ўтган умр

“Шарқ юлдузи” № 2, 2000

НАСР
Жонрид Абдуллахонов. Орол ҳикоялари
Хуршид Дўстмуҳаммад. Бозор. Роман
Отаули. Улус. Достон
Раҳима Шомансур. Кафтимдаги қаҳраболар
Абдул Қодир. Омонат. Ҳикоя

НАЗМ
Омон Матжон. Ардахива афсонаси
Жуманиёз Жабборов. Асрим
Каромат Дўстматова. Бир кўнгил тоқида ўзни кўрибман
Ғайрат Мажид. Лолазор ишқ юрагимнинг нақши бўлар
Кудрат Бобожон. Сенинг сочларингдай илиқ бир бахтга
Камол Раҳмон. Қалбимнинг тўрида дўстлик ётади
Сулаймон Шодиев. Бу жон васлинг тилаб ёнган

ДРАМАТУРГИЯ
Шароф Рашидов, Исмоил Акрам. Равшан

ДАФТАРЛАРДА ҚОЛГАН САТРЛАР
Қусан Эшмурод. Бугун мен қўшиққа айландим

МЕРОС ВА ҚАДРИЯТ
Абдусаттор Жуманазар. Мужаддидия тариқатининг Мовароуннаҳрдаги силсиласига оид айрим мулоҳазалар

“Шарқ юлдузи” № 3-4, 2000

БУ КУННИНГ ГАПИ
Абдулла Орипов. Фикримиз ва зикримиз

НАЗМ
Шаҳрибону. Кўзларинг эсласам кўнглумда чақин
Гулчеҳра Раҳимова. Бир-бировга биз ўнгдаги туш
Икром Отамурод. Ёбондаги ёлғиз дарахт. Достон
Тўра Жуман. Яхшилар чироқ ёқса
Садриддин Салим Бухорий. Бухорога Бухоро келди
Вафо Файзулло. Оразинг фикрат ери
Сирожиддин Рауф. Чечаклар анбарин йўлларга тараб

НАСР
Шойим Бўтаев. Бир кунлик меҳмон. Қисса
Наби Жалолиддин. Ковак. Қисса
Асад Дилмурод. Фано даштидаги қуш. Роман
Эрвин Умеров. Ҳикоялар

МУШОИРА
Камалак бошимдан нурлар сочади

АДАБИЙ ТАНҚИД
Нилуфар Муҳаммадиева. Навоий ва Бобур
Зокир Худойшукур. «Нури ҳақдин кимё топсам керак»
Тозагул Матёқубова. «Ки, бу зулмат ичра неча Искандар адошибдур…»
Манзар Абдулхайров. Ўзбек тилини ўқитиш муаммолари

“Шарқ юлдузи” № 5-6, 2000

БУ КУННИНГ ГАПИ
Курбон Муҳаммадризо. Наъфинг агар халққа бешак эрур

НАЗМ
Усмон Азим. Қичқириқлар ва сукунатлар
Юсуф Жумаев. Қошингдай етайми қароқларингга
Олимжон Бўриев. Берар бахт жавобин ҳар саволимга
Одил Ҳотамов. Юрагимни ойга бергайман
Умида Абдуазимова. Дилимда яшар ҳур нафассан
Ҳамид Норқул. Шу Ватаннинг томирисан
Кувондиқ Сиддиқ. Ҳижрон чўғларига дилимни кўмдим

НАСР
Шойим Бўтаев. Бир кунлик меҳмон. Қисса
Тўлқин Ҳайит. Ҳаловат. Қисса
Қудрат Дўстмуҳаммад. Карвон. Ҳикоя
Асад Дилмурод. Фано даштидаги қуш. Роман

БУЛОҚ КЎЗ ОЧДИ
Акмал Икромов. Гулдек нурга чўмилдим

АЛИШЕР НАВОИЙ ТАВАЛЛУДИНИНГ 560 ЙИЛЛИГИГА
Исмат Санаев. «Умид қанот бағишлайди»

ЖАҲОН АДАБИЁТИ ДУРДОНАЛАРИ
Ҳомер. Одиссея

ДАФТАРЛАРДА ҚОЛГАН САТРЛАР
Тилак Жўра. Соҳиллар сарғайиб йўлим сўради

АДАБИЙ ТАНҚИД
Муҳайё Ҳамидова. Руҳиятдаги инқилоб
Шавкат Ҳасанов. Ишқ таважжуҳи
Салимахон Мирзаева. Оқиллар айирар сўзнинг фарқини
Сабоат Ўрунова. Қаҳрамон — оддий фуқароми ёки

ЁДНОМА
Турсунбой Адашбоев. Тоғларга термулиб қолган хаёл

САНЪАТ
Ҳамидулла Акбаров. Наби Ғаниев суянган ҳақиқат

МЕРОС ВА ҚАДРИЯТ
Абдулкарим ас-Самъоний. «Ал-Ансоб»