Ўзбекистоннинг янги тарихи. 3 жилдлик (2000)

Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1-китоб. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги даврида. Тузувчилар: Ҳ.Содиқов, Р.Шамсутдинов, П.Равшанов, Қ.Усмонов. Т.: Шарқ, 2000

1-боб. Босқин арафасида ўзбек хонликларидаги ижтимоий-сиёсий вазият.
2-боб. Ўрта Осиё хонликларининг чор Россияси томонидан истило этилиши.
3-боб. Россиянинг Туркистонни иқтисодий ва маънавий тутқинликда тутиш сиёсати ва унинг оқибатлари.
4-боб. Миллий давлатчиликни тиклаш ва озодлик учун кураш. Жадидчилик ҳаракати.

Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Тузувчилар: М.Жўраев, Р.Нуруллин, С.Камолов ва бошқ. Т.: Шарқ, 2000

1-қисм. Тарихнинг бурилиш нуқтаси: Ўзбекистон 1917-1924 йилларда.
2-қисм. Ўзбекистон мустабид Совет давлати таркибида (1925-1991 йиллар).

Ўзбекистоннинг янги тарихи. 3-китоб. Мустақил Ўзбекистон тарихи. Тузувчилар: Н.Жўраев, Т.Файзуллаев. Т.: Шарқ, 2000

1-боб. Мустақил Ўзбекистон давлатининг ташкил топиши.
2-боб. Янги жамиятга ўтиш даврида сиёсий ислоҳотлар.
3-боб. Мустақил Ўзбекистон таркибида суверен Қорақалпоғистон Республикаси.
4-боб. Ўзбекистонда ҳуқуқий, демократик давлат қурилиши.
5-боб. Сиёсий, ижтимоий барқарорликнинг таъминланиши.
6-боб. Иқтисодий ислоҳотларнинг ўзига хос тамойиллари.
7-боб. Ўзбекистонда миллий қадриятларнинг тикланиши.
8-боб. Ўзбекистон Республикасининг жаҳон ҳамжамиятига қўшилиши.