«Жаҳон адабиёти» журналининг 2009 йил сонлари тўлиқ тўплами

“Жаҳон адабиёти” 2009, № 1
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 2
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 3
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 4
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 5
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 6
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 7
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 8
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 9
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 10
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 11
“Жаҳон адабиёти” 2009, № 12

2009 ЙИЛ “ЖАҲОН АДАБИЁТИ” ЖУРНАЛИДА  ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН АСАРЛАР

НАСР

Ўрхон Памуқ. (Туркия). Истанбул. Хотиралар ва шаҳар ( М. Аъзам тарж.). № 1.
Қувайт ҳикоялари: Лайло Усмон. Жинни қиз. Ҳадая Султон Ас-Салим. Аёл қалби ( Ш. Аҳмедова тарж.). № 1.
Л. Пиранделло. Италия ҳикоялари (Н. Жўраева тарж.). № 2.
Премчанд. (Ҳиндистон). Севги инъоми. Роман (А. Файзулла тарж.). № 2,3.
Б. Шинкуба. (Абхазия). Кетганларнинг сўнггиси. Роман ( Ф. Шоҳисмоил тарж.). № 2,3,4,5.
Эрон ҳикоялари. (И.Зоир тарж.) № 4.
В. Ян. (Россия). Қўрғон узра гулханлар. Роман (О. Абдуллаев, Ш. Худойбердиева тарж.). № 4,5,6.
Ф. Искандар. (Абхазия). Қуёнлар ва бўғма илонлар. Қисса (Р. Отаули тарж.). № 5,6,7.
Ф. Жийлон. (Хитой. Шинжонг). Маҳмуд Кошғарий. Роман (С. Холбеков тарж.). № 7,8.
Б. Сайтақов. (Туркманистон). Бола бахши. Ҳикоя (М. Сафаров тарж.). № 7.
Л. Борхес. (Аргентина). Ҳикоялар (М. Маҳмуд, А. Абдуқодиров тарж.). № 8.
И. Вазов. (Болгария). Зулм исканжасида. Роман (Т. Алимов тарж.). № 9.
Х. Исроил. (Хитой. Шинжонг). Қор кўп ёққан қиш. Қисса (Ҳ. Зайниддин тарж.). № 9.
Ж. Фустер. (Испания). Талваса. Роман ( Н. Жўраева тарж.). №10,11,12.
Х. Кортасар. (Аргентина). Ҳикоялар (М. Аҳмедова тарж.). №10.
Р. Стивенсон, О. Уайлд. (Англия). Икки ҳикоя (Р.Обид тарж.). № 11.
М. Ғапаров. (Қирғизистон). Мурғобликлар. Қисса (Т. Адашбоев тарж.). № 11.
Ж.М. Леклезио. (Франция). Диего ва Фрида. Роман (Б.Зокир тарж.). № 12.
Ш. Бодлер. (Аргентина). Насрий назмлар (И. Хафизов тарж.). № 12.

ШЕЪРИЯТ  МИНТАҚАЛАРИ

Л. Скирда. (Украина). Товланди бинафша рангида дунё (М.Мирзо тарж.). № 1.
Ҳомер. (Греция). Одиссея. Достон (Қ. Мирмуҳаммедов тарж.). № 1.
К. Каладзе. (Грузия). Эҳтирослар қайнар юракда (Р. Парфи тарж.). № 2.
Ғазал бўстонида. Ўрта осиёлик арабнавис шоирлар ижодидан. (Ҳ. Шарипов тарж.). № 2.
А. Тарковский. (Россия). Бамисли ўз дардинг – ўзганинг дарди (М. Мирзо тарж.). № 3.
Ҳ. Шерозий. (Эрон). Бир дилбари жоним менинг. Ғазаллар (С.Саййид тарж.). № 3.
Р. Тавфиқ. (Туркия). Руҳимда очилар оппоқ ғунчалар (Т. Қаҳҳор тарж.). № 4.
Ҳ. Ҳайне. (Германия). Ишқий қўшиқлар (А. Шер  тарж.). № 4.
Л. Шерали. (Тожикистон). Дилимда бир дунё дод айлади, оҳ (О. Икром тарж.). № 5.
Ижод бўстонидан терилган гуллар. Ҳ. Олимжон таржималари. № 5.
И. Юсупов. (Қорақалпоғистон). Мастона булбул (Жамоа тарж.). № 6.
К. Аллаберганов. (Қорақалпоғистон).  Мангу булоқ. № 6.
М. Фузулий. (Озарбайжон). Сайри лолазор этмазмидим? (М. Кенжабек тарж.). №6.
М. Кенжабек. Ошиқи содиқ Фузулий. №6.
Қирғиз шеъриятидан. Олатовдан эсган эпкин (Т. Адашбоев тарж.). № 7.
П. Неруда. (Чили). Муштарак қўшиқ (С. Раҳмон тарж.). № 7.
С. Тосон. (Япония). Навқирон ёшлигим – баҳорий кеча (Ф.Шоҳисмоил тарж.). № 8.
Машраб. Чамандин айрилиб бўлмас. Ғазаллар. № 8.
М. Ҳошимхонов. Жўшқин шеърият. № 8.
Р. Казакова. (Россия). Оналик – бу севинч, ҳарорат(О.Суюндиқова тарж.). № 9.
С. Крейн. (АҚШ). Йўлчи йўл танлади ҳақиқат томон (М. Аҳмад тарж.). № 9.
Н. Заболоцкий. (Россия). Юрак титрар ҳайрат комида (М.Мирзо тарж.). № 10.
Ш. Хатоий. (Озарбайжон). Юзинг кўрмак саодатдир (Ф. Шоҳисмоил тарж.). № 10.
Ф. Шиллер. (Германия). Шодлик, эй сен, илоҳий олов (М. Али тарж.). № 11.
В. Муратханов. (Россия). Биз кетамиз, сурат қолади (Фахриёр тарж.). № 11.
А. Ахматова. (Россия).  Нақадар тотлидир тириклик жоми (М. Мирзо тарж.). № 12.
Япон мумтоз шеъриятидан (Т. Али тарж.). № 12.

НАВОИЙХОНЛИК

М. Кенжабек. Поклик ва муҳаббат тараннуми. № 2.
Ю. Турсунов. Бир мактуб шаҳодати. № 2.

ПУБЛИЦИСТИКА

О. Шарафиддинов. Мустақиллик меъмори. № 1.
А. Орипов. Маънавий жасорат соҳиби. № 1.
Ф. Эргашев. Глобаллашув жараёни ва молиявий инқироз. № 8.
В. Попов. Шарқ имконияти. № 8.

АДАБИЙ ТАНҚИД

З. Султонова. Тао Юанмин дала ва боғ куйчиси. № 1.
Қ. Қаҳрамонов. Бадиий тафаккурдаги эврилишлар. № 3.
Бир кун, албатта, қайтаман (И. Бродский ижоди ҳақида). № 3.
Н. Дилмуродова. Янгиланиш эстетикаси. № 4.
Д. Қамбарова. Ўрта Осиё А.С. Пушкин наздида. № 6.
Ш. Турдиев. Тарихга янгича назар. № 9.
Г. Азимова. Замонавий хитой шеърияти йўналишлари. № 10.
Т. Қаҳҳор. Минг-минг кўзли Туркистон булоғи. № 11.
Х. Ҳамроқулова. Руҳият оламининг тадқиқи. № 12.

АДАБИЙ ҲАЁТ

Х. Тожиев, Ф. Мирзаева. “Робинзон Крузо” ва унинг муаллифи. № 1.
П. Нуржонов. Оламга йўл. № 5.
Г. Горбовский. Қадрдонлар дийдорини қўмсаб. .№ 8.
А. Лестер. Ўтмишнинг ҳаққоний қиссалари. № 8.
М. Қўчқорова. Мактублар – қалб кўзгуси. № 11.

АДАБИЙ ЖАРАЁН

Ш. Аҳмедова. Қувайт ҳикоянавислиги ривожланиш йўлида. № 1.
А. Эфрон. Шоира байрамлари. № 1.
Ш. Дониёрова. Миллий руҳ ва жаҳон романчилиги анъаналари. № 1.
В. Крупин. Мақтаниш керакми ёки тазарру қилиш? № 4.
Е. Парнов. Фантастиканинг бугунги аҳволи. № 5.
Ч. Абдуллаев. “Сименон маррасига етаман…” № 6.
А. Аскарли. Ўзбек шеъриятининг озарий оҳанги. № 7.
Э. Олворт. Биринчи ўзбек драмаси. № 8.
Н. Каримов. Дўстлик дарахтининг яшил барглари. № 8.
У. Ҳамдам. Бадиийлик мезонларининг умрзоқлиги. № 9.
А. Столяров. Машаққатли йўл. Суҳбат. № 9.
Б. Назаров. Шукроналик. № 12.

ФАЛСАФА. МАДАНИЯТ. САНЬАТ

Абу Наср Ал-Форобий. Афлотун фалсафаси. № 6.
А. Саидов. Гёте – тафаккур шоири. № 8.
Д. Корнеги. Имконни бой берманг. № 9,10.
Т. Ғиёсов. Ўзбек халқининг содиқ дўсти. № 11.
Т. Шульц, М. Вольф. Майкл Жексон, тантанавор ва фожиали умр. № 11.
И. Жабборов. Ўзбекларнинг этник тарихи. № 12

БАРҲАЁТ СИЙМОЛАР

М. Холбеков. Оноре де Бальзак ва “Инсон комедияси”. № 1.
Ҳақиқатга бахшида умр. Давра суҳбати. № 2.
М. Али. Ўзбекистон куйчиси. № 5.
К. Аваз. Муҳаммадризо Огаҳий. № 10.
А. Мелибоев. Улуғбекнинг астрономия мактаби. № 11.
Ш. Назархонова. Нафосат гулшани. № 11.
Азизий. Фаридиддин Аттор. № 12.

МОЗИЙДАН САДОЛАР

М. Мамадазимов. Улуғбек мероси жаҳон олимлари наздида. № 9.

МЕРОС

Б. Рабғузий. Қисаси Рабғузий. № 4, 6, 7, 8.

АДАБИЙ АЛОҚАЛАР

О. Улви. Адабий жараёндаги янги тамойиллар. № 1.
О. Улви. Озар шоирига эҳтиром. № 12.

БИР АСАР ТАРИХИ

У. Норматов. “Руҳлар исёни”нинг нурли толеи. № 4.

НОБЕЛ МАЪРУЗАЛАРИ

Э. Елинек. Сўзларим – болаларим. № 3.
Г. Синьцзян. Адабиётнинг яшаш ҳуқуқи. № 7.

ИНСОН ВА ТАБИАТ

М. Эмото. Сув қуввати. Бадиа. № 4, 5.

ТАНҚИД ВА АДАБИЁТШУНОСЛИК

Г. Саидғаниева. “Уйғонмадим сенинг кўксингда”. № 5.
П. Мирзааҳмедова. Фитрат ижодида мифология. № 5.

ТАРИХНИНГ ЎҚИЛМАГАН САҲИФАЛАРИ

В. Оберемко. Павлик ҳаётда бўлганми? № 7.

ТАРЖИМА МАКТАБИ

И. Ғафуров. Нардасен, оҳ, нардасен. № 3.
М. Жўраева. Таржимон чизмакаш эмас, рассом. № 10.
Б. Холбекова. Шеърий таржима мезони. № 11.

ТОШКЕНТНИНГ 2200 ЙИЛЛИГИГА

С. Мусаев. Кўҳна ва навқирон пойтахт. № 6.
Ш. Зиёдов, Ғ. Каримов. Тошкент қозикалони. № 8.
З. Восифий. Тошкент ва унинг боғлари. № 9.

ЁДНОМА

У. Ўлжабоев. Олмос истеъдод жилоси. № 10.
Ш. Хўжаев. Фанимиз машъали. № 12.

КИТОБЛАР ОЛАМИДА

М. Исҳоқов. Жаҳон Ўзбекистонни танимоқда. № 1.
А. Саидов. Буюк Шекспир ўзбек тилида. № 2.
Ў. Султонов. Нодир манбалар дурдонаси. № 3.
Н. Жўраев. Тарих қатларига янгича нигоҳ. № 4.
А. Иброҳимов. Маданий меросимизни ўрганиш йўлида. № 5.
М. Сатторов. Чингиз Айтматовнинг бадиий кашфиётлари. № 6.
М. Маҳмудов. Аҳли фазл ва беназир эл. № 7.
Э. Усмонов. “Саккизинчи мўъжиза” билан учрашув. № 8.
О. Абдуллаев, Х. Самадов. “Заковат” хазинасига илк қадамлар. № 9.
Н. Назаров. Ўзликни англаш йўли. № 10.
Р. Машарипов, В. Абдуллаева. Ҳарбий атамалар луғати. № 10.
М. Саттор. Миллат шажараси. № 11.
А. Пардаев. Дурдоналар гулдастаси. № 12.

САРГУЗАШТ. ДЕТЕКТИВ. ФАНТАСТИКА

С. Шелдон. (АҚШ). Тақдир тегирмони. Роман (Б. Зокир тарж. ). № 1, 2, 3, 4.
А. Кристи. (Англия). Ҳикоялар (М.Исмоилова тарж.). № 5.
Ог Мандино. Яхши яшаш сири (А. Мўмин тарж.). № 6, 7.
Ч. Абдуллаев. (Озарбайжон). Борса келмасдан қайтганлар. Роман (Б.Ризо тарж.). № 8, 9, 10, 11.

ЖАҲОН КУЛАДИ

Кунлардан бир куни. (Ҳ.Сиддиқ тарж.) № 8.
Б. Сарнов. (Россия). Ҳеч ажабланманг ( Ш.Отабоев тарж.). № 10, 11, 12.

ЖУРНАЛХОН МИНБАРИ

Ш. Назархонова. “Улисс саргузаштлари” ҳақида ўйлаганларим. № 2.
М. Қўчқорова. Романнинг имкониятлари. № 4.
У. Тўлаганова. Мангу қайлиқ ноласи. № 5.

БАҲС. МУНОЗАРА. МУЛОҚОТ

А. Кабаков. Узлатнишин ёзувчилардан эмасман. № 11.

МУТОЛАА

С. Говорухин. Қалбсиз  авлод. № 11.

Янги нашрлар. № 3,6,9,12.