Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 жилдлик (1983-1985)

Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. А-З. Э.И.Фозилов таҳрири остида. Т.: Фан, 1983

Ўзбек адабий тилининг асосчиси Алишер Навоий асарларининг изоҳли луғати улуғ шоирнинг барча лексик бойликларини қамраб олган. Луғат Навоийнинг туркий асарлари материаллари бўйича ҳозирги замон лексиконрафия ва тарихий-филологик таҳлил асосида тузилган, унда сўзларнинг мукаммал изоҳи берилган.

Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. И-Р. Э.И.Фозилов таҳрири остида. Т.: Фан, 1983
Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. С-Ў. Э.И.Фозилов таҳрири остида. Т.: Фан, 1984
Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. Қ-Ҳ. Иловалар. Э.И.Фозилов таҳрири остида. Т.: Фан, 1985