Boybo‘ta Do‘stqorayev. Jadidlar qanday ijtimoiy tuzumni orzu qilganlar

yoxud ularning davlat to‘g‘risidagi qarashlari XIX asr oxiri – XX asrning birinchi choragida Turkistonda faoliyat ko‘rsatgan ijtimoiy-siyosiy oqim – jadidlar to‘g‘risida adabiyotlarda har xil qarashlar mavjud. Bunday qarashlarning ayrimlarida Turkis­ton jadidlari ma’rifat va madaniyatda juz’iy islohotlar o‘tkazishdan yuqori ko‘tarila olmadilar, davomi…

Halim Saidov. Jadidchilik – yangicha harakat

Turkiston ozodligi uchun qurbon bo‘lgan mashhur jadid bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiyning publitsistik faoliyati bo‘yicha dissertatsiya yoqlanayotgan edi. Ushbu ilmiy ish, jumladan, Behbudiy shaxsi haqida alloma Izzat Sulton fikr bildirar ekan, jadidchilik harakati namoyandalarining hayoti va ijodi tadqiq qilinayotganidan mamnunligini izhor etib, davomi…