Dilmurod Quronov. Ikki roman — ikki talqin (1991)

Badiiy asar faqat badiiyat mezonlaridan kelib chiqib baholanishi lozim degan fikr keyingi vaqtda bot-bot uchramoqda. Albatta, bosh mezon badiiylik bo‘lishi kerak, lekin masalani bu qadar keskin qo‘yish yana biryoqlamalikka olib kelmasmikin? Mazkur fikr uzoq vaqtlardan beri badiiy asarning mafkuraviy jihatini davomi…

Shahnoza Nazarova. “Elimga tanitmoq istayman” (Cho‘lpon)

Abdulhamid Cho‘lpon tarjima ishlariga kirishgan vaqtda bizda garchi ko‘plab tarjima asarlar bo‘lsa-da, tarjima nazariyasi yaratilmagan edi. Ammo barcha milliy adabiyotlar yangilanishga birdek tashna, o‘zlarini adabiy tasavvurlarni yangilashga birdek haqli hisoblardilar. Chinakam tarjimon millat talabini his qilishi, o‘z o‘quvchilarini ayon bilishi davomi…

Manzar Abdulxayr. An’analarga esh, yangilanishga tashna

Cho‘lpon she’riyatida an’anaviylik Milliy adabiyotimiz ravnaqiga ulkan hissa qo‘shgan so‘z san’atkori Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon poeziyasi an’anaviylikka esh bo‘lgan, adabiyotimiz tarixidagi katta o‘zgarishlar davri she’riyatidir. Bu shoirning adabiy-estetik qarashlarini tushunish, she’rlari zamiridagi ramziy ma’nolarni teran ilg‘ash va ularga munosabat bildirishdan davomi…

Naim Karimov. Turkiston muxtoriyatining madhiyasi

1917 yil 26—29 noyabrda Qo‘qonda bo‘lib o‘tgan Umummusulmonlar qurultoyi Turkiston Muxtoriyati hukumatining tashkil topganini e’lon qilgan. Uzoq tarixiy davrlar mobaynida ijtimoiy tarqoqlik va mustamlakachilik sharoitida yashagan, shu tufayli xonavayron bo‘lgan o‘lkada Muxtoriyat hukumatining barpo etilishi taraqqiyparvar kishilar tomonidan katta quvonch davomi…

Boybo‘ta Do‘stqorayev. «Hurriyat»ning ko‘ksiga gul taqaylik» (2007)

Abdulhamid Cho‘lpon jo‘shqin she’larida Vatan ozodligi, mustaqilligini bor ovoz bilan kuylaganini hozir deyarli barchamiz bilamiz. Ayni paytda u hurriyat, erk yo‘lida  faol bir fuqaro sifatida ham jonbozlik, fidoyilik ko‘rsatgan insondir. Otashin shoir ham ijodi bilan, ham ijtimoiy faoliyati bilan mustaqilligimiz davomi…

Boybo‘ta Do‘stqorayev. Vannaychaxonning dardi yoxud Cho‘lponshunoslikdagi ayrim muammolar xususida (2009)

Sevimli gazetamiz “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” sahifalarida (2008 yil, 3 oktyabr va 28 noyabr, 2009 yil 10 aprel va 26 iyun) adabiyotshunoslar — Naim Karimov va Bahodir Karimning Cho‘lponning ayrim she’rlari yuzasidan o‘zaro fikr almashishlari buyuk adib faoliyati yuzasidan muayyan davomi…

Boybo‘ta Do‘stqorayev. Ikki buyuk siymo

Cho‘lpon va Qodiriyning XX asr boshlarida o‘zbek zamonaviy adabiyotining qaror topishidagi buyuk xizmatlari, o‘lmas asarlari haqida talaygina kitoblar, ilmiy-tadqiqot ishlari yozilgan va yozilajak. Kamina ushbu maqolada ikki atoqli adib ijodiga xos zohiriy va botiniy mushtarakliklar, ko‘zga tashlanadigan va tashlanmaydigan ichki davomi…

Dilmurod Quronov. Ilk avval ko‘zimni ishq bilan ochdim

Sarlavhaga chiqarilgan Cho‘lpon misrasida «Anodin qay kuni tug‘dim, sening ishqing bilan yondim» deya fig‘on chekkan hijronzada Mashrab, umuman, Haq ishqini kuylab o‘tgan salaflar an’anasining ta’siri yo‘q emas. Biroq mudom «ko‘ngli yangilik qidirib» yashagan Cho‘lpon salaflari faol qo‘llagan «ishq», «oshiq», «yor» davomi…