Sultonmurod Olim. Iyhomangiz san’atlar (“Farhod va Shirin”da ma’nodoshlik va shakldoshlik)

Ko‘pma’nolilik Sharq mumtoz she’riyatining bosh xususiyatlaridan. Lirikadagi an’anaviy timsollarning deyarli hammasi majoziy ma’noga ega ekanini, ko‘pchiligi hatto tasavvufiy istiloh darajasiga ko‘tarilganini bilamiz[1]. Liro-epik she’riyatda esa voqea muallif uchun ko‘pincha bir bahona, maqsadni ifodalashning bir vositasi bo‘lgan xolos. Aslida esa voqealar davomi…

Evgeniy Yevtushenko. Oq qorlar

Evgeniy Yevtushenko. Oq qorlar: She’rlar va doston / [Redkol.: B. Boyqobilov va boshq.]. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1982. — (Do‘stlik kutubxonasi. SSSR xalqlari she’riyati). Atoqli rus sovet shoiri Yevgeniy Yevtushenkoning she’rlari inson ongiga va vijdoniga murojaat qilib, uni davomi…

E. E. Bertels. Navoiy va Sharq adabiyoti

Keyingi yillarda Sharq adabiyotlarini chuqur o‘rganish ularning ko‘p tarmoqlari favqulodda murakkab tarzda o‘zaro chatishib ketgani va o‘ziga xos yaxlit bir butunlik kasb etganini ko‘rsatmoqda. Tarixiy jarayondagi bu o‘ziga xoslik turli davrlarda bir-biri bilan chambarchas bog‘langan bir qator xalqlarning mushtarak mehnati davomi…

N. I. Konrad. Renessans va Navoiy

1 Hirot va Samarqand… Samarqand va Hirot… Bular Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati kechgan shunchaki shaharlargina emas, bular uning olamining, shu shaharlar mansub bo‘lgan Ko‘hna Olam qismining vakolatli vakillaridir ham. Keling, mana shu mintaqa xususida fikrlashib olaylik. Mana u, o‘sha davomi…