Йўл ва йўлдош ҳақида мақоллар

Гули йўқ бўстондан, япроқ яхши, Фойдаси йўқ йўлдошдан, таёқ яхши. Дўст сафарда синалар. Ёмон йўлдош ёв бўлар, Равон йўлда ғов бўлар. Ёмон йўлдошдан бир чеким нос яхши. Ёмон йўлдошдан ёмон таёқ яхши. Йигитни йўл боқар. Йўл азоби — гўр азоби. давоми…

Ҳайвонлар ва қушлар ҳақида мақоллар

Бедана тезотар бўлса, Ўз бошини ўзи ер. Бедананинг «вит» дегани — қочгани. Бўри бўронда қутурар. Бўрининг озиғи — бурнида. Зағизғон соғлигидан ўлмас, суқлигидан ўлар. Зағизғон чақиб тўқ бўлмас. Зағча сигирдан қўрқмас. Итда жиян йўқ, Бақада — қайин. Итдан суяк ортмас, давоми…

Йил фасллари ва табиат ҳодисалари ҳақида мақоллар

Азиз бўлмай, мазиз бўлмас. Азиз момо олти кун, Қаҳри келса — етти кун. Азиз момо олти кун, Қалтираса — қатти кун, Сакранса — саккиз кун, Тўқранса — тўққиз кун, Ўқранса — ўн кун. Азиз ақчасиз кетмас, Қизлар — бўғчасиз. Асад давоми…

Фақирлик ва бойлик ҳақида мақоллар

Амирнинг ошидан Фақирнинг мушти яхши. Бева хотиннинг тушига эр кирар, Камбағалнинг тушига — ер. Бевага бозор бўлмас, Етимга — ҳайит. Бедавлат бозорга борса, Шум хабар келтирар. Бедавлатдан ош қочар. Бедавлатлик бўлган сўнг, Қариндошлар ғаш бўлар. Бадавлатлик бўлган сўнг, Бегоналар дўст давоми…

Амалдорлар ва авом дин вакиллари ҳақида мақоллар

Азизларнинг кўнгли қуртова тилар. Бахши тўрда яхши, Мулла — гўрда. Бахшиники «ҳай» билан, Мулланики «вой» билан. Бақа эти гўшт бўлмас, Сипоҳидан дўст бўлмас. «Бегим» дегунча белинг синар. Бек гапирса, бекники маъқул, Хон гапирса — хонники. Бек қурсин,Бек келиб қўнган уйнинг давоми…

Агахи. Избранное

Агахи. Избранное. [Сост.: Ф. Ганиходжаев; Редкол.: Абдурахманов Ф. А. и др.; Пер. с узб. Н. Гребнева, Р. Морана]  — Т.: Изд-во ЦК Компартии Узбекистана, 1984. — (Избранная лирика Востока.) В эту книгу вошли лирические стихи видного узбекского поэта, историка, переводчика давоми…

Бердах. Избранная лирика

Бердах. Избранная лирика/ [ Сост.: М. Нурмухамедов; Ред. Б. Пармузин; Пер. с каракалп. Н. Гребнева] . — Т.: Изд-во ЦК Компартии Узбекистана, 1984. — (Избранная лирика Востока.) Бердах — выдающийся каракалпакский поэт. В его произведениях широко отражена социальная жизнь родного давоми…

Абдуррахман Джами. Избранное

Абдуррахман Джами. Избранное (Редколл.: Ф. А. Абдурахманов и др.; Сост. и вступит.ст. А. Шамухамедова) — Т.: Изд-во ЦК Компартии Узбекистана, 1984. — (Избранная лирика Востока.) Великий персидско-таджикский поэт Абдуррахман Джами (1414—1492) по праву вошел в число классиков мировой литературы. Вот давоми…

Избранное. Зебунниса, Дильшод, Анбар-атын

Избранное Зебунниса, Дильшод, Анбар-атын; (Сост.: М. Кадырова; Ред. кол.: Абдурахманов Ф. А. и др.; Пер. с узб. и тадж.-перс. С. Иванова). — Т.: Изд. ЦК КП Узбекистана, 1983. — (Избранная лирика Востока.) В этой книге собраны образцы лирического творчества талантливых давоми…

Низами. Избранное

Низами. Избранное. Пер. с фарси. (Редкол.: Абдурахманов Ф. А. и др.); Сост. и вступит, статья Ш. Шамухамедова. — Т.: Изд. ЦК КП Узбекистана, 1982. — (Избранная лирика Востока.) Великий азербайджанский поэт Низами Ганджеви (1141 — 1209) создал знаменитую книгу поэм давоми…