Mixail Sholoxov. Asarlar to‘plami. 8 jildlik. 7-jild: Ochilgan qo‘riq. Ikkinchi kitob

Mixail Sholoxov. Asarlar to‘plami. 8 jildlik. 7-jild: Ochilgan qo‘riq. Ikkinchi kitob. Vahob Ro‘zimatov tarjimasi. — Toshkent, «Toshkent» badiiy adabiyot nashriyoti, 1965. Mashhur rus yozuvchisi Mixail Aleksandrovich Sholoxov «Ochilgan qo‘riq» romanining ikkinchi kitobida kolxoz tuzumi barpo qilingan yillaridagi qishloq hayotini tasvir davomi…

Mixail Sholoxov. Asarlar to‘plami. 8 jildlik. 6-jild: Ochilgan qo‘riq. Birinchi kitob

Mixail Sholoxov. Asarlar to‘plami. 8 jildlik. 6-jild: Ochilgan qo‘riq. Birinchi kitob. Vahob Ro‘zimatov tarjimasi. — Toshkent, «Toshkent» badiiy adabiyot nashriyoti, 1965. Zamonamizning buyuk yozuvchisi M. Sholoxovning «Ochilgan qo‘riq» romanida kollektivlashtirish davri aks ettirilgan. Avtor chuqur o‘zgarish, qishloqdagi qurilishlarini zo‘r ehtiros, davomi…

Ansoriddin Ibrohimov. Pokistonda Boburshunoslik

Pokistonlik olimlar Temuriylar davri madaniyatiga katta qiziqish bilan qaramoqdalar. Ular nafaqat xalqlarimiz o‘rtasida bo‘lgan madaniy aloqalar tarixi, balki o‘sha davrdagi madaniy hayot, yirik shoirlar, jahon madaniyati sahifalarida o‘chmas iz qoldirgan buyuk ijodkorlarning merosiga bag‘ishlangan tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Fikrimizning dalili davomi…

Vladimir Mayakovskiy. Oq va qora

Vladimir Mayakovskiy. Oq va qora: She’rlar, Fojia. Dostonlar / (Redkol:. S. O. Azimov va boshq,). — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1982. — (Do‘stlik kutubxonasi. SSSR xalqlari she’riyati.) Mazkur kitobga mashhur rus shoiri Vladimir Mayakovskiyning lirik she’rlari. «Vladimir Mayakovskiy» fojiasi, davomi…

Valentina Ivasheva. Jeyms Joys

XX asr boshlarida g‘arb modern adabiyotiga taalluqli umumiy an’analar irland adibi Jeyms Joys ijodida o‘zining yorqin ifodasini topdi. Dekadent adabiyotiga xos ijtimoiy pessimizm g‘oyalari xuddi shu yozuvchi asarlarida o‘z cho‘qqisiga ko‘tarildi. Yalpi inkor etish ruhida rivojlangan Joys va boshqa qator davomi…