Саид Аҳмад. Биринчи муҳаббат (интермедия)

Кампир скамейкада ўтирипти. Бир чол киради. Кўзойнак тақиб скамейкадан ўзига жой қидиради.Ч о л . Шу ерга ўтирсам майлими?К а м п и р . Ўтираверинг, ўтираверинг, бобой.Ч о л . Нега мени бобой дейсиз. Сиздан ёш бўлсам керак, бувижон.К давоми…

Саид Аҳмад. Синовчи ичувчи (интермедия)

(Қўлида микрофон билан радио мухбири киради)М у х б и р . Ҳурматли радиотингловчилар. Биз шаҳримизнииг йирик корхоналаридан бири бўлмиш вино заводининг маза кўриш, яъни янги виноларнинг сифатини аниқлаш цехидамиз.Шу пайт олдига клеёнка фартук тутган, бурни қип-қизил киши унинг олдига давоми…

Саид Аҳмад. Табелчи (интермедия)

Эргаш билан Ҳасан бир-бирига рўпара келиб қолишади.Э р г а ш . Кечирасиз, илғор қизлар бригадасига шу йўлдан бориладими?Ҳ а с а н . Ҳа, шу йўлдан борилади, ўргилай. Нима ишингиз бор эди? Бўйнингиздаги магнитафонга қараганда мухбирга ўхшайсиз, тасаддиқ.Э р давоми…

Саид Аҳмад. Мени кечиринг (интермедия)

Э р г а ш (секретарга.) Ёнимга ҳеч кимни киритманг. Бошқармага отчёт тайёрлаяпман. (Кириб кетади.)Ҳ а с а н (киради.) Хўжайин ўзларидамилар?Секретарь. У киши бугун ҳеч кимни қабул қилмайдилар. Бошқармага отчёт тайёрлаяптилар.Ҳ а с а н . Икки оғизгина гап давоми…

Саид Аҳмад. Дадамнинг ўртоғи (ҳажвия)

Эрталаб уйғониб, девор соатга қарасам, еттидан ошибди. Ҳар куни худди шу вақтда дадам каравотимга энгашиб: «Тур, кичкина Йўлдошев», деб уйғотар эди. Мен дарров турар эдим-да, нонуштадан кейин, дадамнинг «Победа»сида шофёрнинг ёнига ўтириб кетардим. Мактабга етганимизда, дадам: «Қани тушинг энди, кичкина давоми…

Саид Аҳмад. Осмоннинг онаси (ҳажвия)

Тўртинчи қаватдаги уч хонали уйнинг бир хонаси менга тегди.Юкларимни саранжом қилаётганимда бақалоққина, мўйловининг учи анор сувидек қип-қизил бир одам эшикдан бош суқиб: «Салом, қўшни», деб ўтиб кетди. Ошхонага чиқиб, картошка қовураётганимда бирдан ҳаммаёқдан атир ҳиди бурқсиди. Қарасам, қўшнимнинг хотини лунжига давоми…

Саид Аҳмад. «Чекилмасин» (ҳажвия)

(Тақриз) Маълум бир мазмунни маълум бир шаклда ифодалаш масаласи маълум бир бадиий ижоднинг маълум бир бош масаласидир. Мазмуннинг бирламчилиги ва ҳоказолар хақида, айниқса, унинг етакчилигидан қўлланиш ҳақида гапириш шу кунда айниқса маъқул ва мақбулдир.Мана шу нуқтаи назардан қараганда, шу кунларда давоми…

Саид Аҳмад. Эгизак (ҳажвия)

Толибжон мудраб, аранг уйига етиб келди. Иккинчи каватга чиққанида ҳам кўзи биё-биё бўлиб, тикка турганича ухлаб қолгудек ҳоли бор эди. У шу мудраганича эшикка калит солиб очди-ю, хотинини уйғотиб юбормаслик учун фақат коридор чироғинигина ёқиб, ўрта уйга ним қоронғи ёруғлик давоми…

Саид Аҳмад. Тош (ҳажвия)

Гапдан-гап чиқиб, одамзоднинг пасткаши қанақа бўлишига бориб тақалди. Шунда бир киши салмоқлаб гапга аралашди:— Раҳмонали деган бир ошнам бор эди. Ўзи умрида бирор жойда ёлчитиб ишламаган. Аммо ҳар ойда бир марта почтачи қирқ икки сўм йигирма тийин опкелиб беради. Аввалига давоми…

Саид Аҳмад. Поччажон… (ҳажвия)

Темир-терсак буюмлари заводининг директори эллик ёшга тўлди. Мана шу қутлуғ маросимни нишонлаш учун завод активлари клубга йиғилишди. Юбилей комиссиясининг раиси — бош инженер Умрзоқов минбарга чиқди. У ноз-неъматлари билан тўлган катта столга узоқ тикилиб тургандан кейин бир тамшаниб олиб, сўз давоми…