Саид Аҳмад. Собиқ ўғри (ҳажвия)

Бўлиши мумкин ҳикоя Хоҳ қаридир, хоқ ёшдир, оғзига эҳтиёт бўлиши керак экан. Ҳошимжон қизиқиб кетиб бир огиз гап айтди-ю, балога қолди.– Болалик экан, ота-она йўқ, бозорда битта қовун ўғирлаб қўлга тушиб қолдим. Милицняда бир кун ўтирганман. Эсимга тушса, ҳали-ҳали хижолат давоми…

Саид Аҳмад. Пайпоқ (ҳажвия)

Орифжон шу трестга ишга ўтгандан бери хотинидан тинмай гап эшитади. Трест бошлиғи серулфат одам экан. Ҳар куни ишдан кейин Орифжонни машинага ўтқазиб, шаҳардан ташқарига опчиқиб кетади. Соя-салқин чойхоналарда ошхўрлик қилишиб, қош қорайганда жавоб беради.Албатта, бу хил ўтиришларда ҳадеб бошлиққа сарф давоми…

Саид Аҳмад. Ошқовоқ, 2 (ҳажвия)

Ҳомиджоновни янги тузилган бир ташкилотга бошлиқ қилиб юборишди. Янги ташкилот бўлгандан кейин камчилиги кўп. Майда-чуйда камчиликлар Ҳомиджоновнинг кўзига кўринмади. Аммо машинаси йўқлиги уни кўп қийнаб қўйди. Янги идорага ўтган куни эски идораси иззат-ҳурмат билан машинада опкелиб қўйди. Одамлар билан танишди, давоми…

Саид Аҳмад. Номи йўқ тўй (ҳажвия)

Асадулло Махсумнинг ўртанча ўғли Сайфулло кеча қамоқдан келди.Ишдан келсам, кўча муюлишида беш-олти қўшним тўпланишиб туришипти.— Қаёвда юрибсиз, қўшни, дарров у-буларингизни ташлаб чиқинг. Махсум акадан кўнгил сўраб қўямиз.Ҳайрон бўлдим, нима деб кўнгил сўраймиз? Ўғли армиядан, ё бирон хайрли жойдан келмаган бўлса, давоми…

Саид Аҳмад. Биринчи муҳаббат (интермедия)

Кампир скамейкада ўтирипти. Бир чол киради. Кўзойнак тақиб скамейкадан ўзига жой қидиради.Ч о л . Шу ерга ўтирсам майлими?К а м п и р . Ўтираверинг, ўтираверинг, бобой.Ч о л . Нега мени бобой дейсиз. Сиздан ёш бўлсам керак, бувижон.К давоми…

Саид Аҳмад. Синовчи ичувчи (интермедия)

(Қўлида микрофон билан радио мухбири киради)М у х б и р . Ҳурматли радиотингловчилар. Биз шаҳримизнииг йирик корхоналаридан бири бўлмиш вино заводининг маза кўриш, яъни янги виноларнинг сифатини аниқлаш цехидамиз.Шу пайт олдига клеёнка фартук тутган, бурни қип-қизил киши унинг олдига давоми…

Саид Аҳмад. Табелчи (интермедия)

Эргаш билан Ҳасан бир-бирига рўпара келиб қолишади.Э р г а ш . Кечирасиз, илғор қизлар бригадасига шу йўлдан бориладими?Ҳ а с а н . Ҳа, шу йўлдан борилади, ўргилай. Нима ишингиз бор эди? Бўйнингиздаги магнитафонга қараганда мухбирга ўхшайсиз, тасаддиқ.Э р давоми…

Саид Аҳмад. Мени кечиринг (интермедия)

Э р г а ш (секретарга.) Ёнимга ҳеч кимни киритманг. Бошқармага отчёт тайёрлаяпман. (Кириб кетади.)Ҳ а с а н (киради.) Хўжайин ўзларидамилар?Секретарь. У киши бугун ҳеч кимни қабул қилмайдилар. Бошқармага отчёт тайёрлаяптилар.Ҳ а с а н . Икки оғизгина гап давоми…

Саид Аҳмад. Дадамнинг ўртоғи (ҳажвия)

Эрталаб уйғониб, девор соатга қарасам, еттидан ошибди. Ҳар куни худди шу вақтда дадам каравотимга энгашиб: «Тур, кичкина Йўлдошев», деб уйғотар эди. Мен дарров турар эдим-да, нонуштадан кейин, дадамнинг «Победа»сида шофёрнинг ёнига ўтириб кетардим. Мактабга етганимизда, дадам: «Қани тушинг энди, кичкина давоми…

Саид Аҳмад. Осмоннинг онаси (ҳажвия)

Тўртинчи қаватдаги уч хонали уйнинг бир хонаси менга тегди.Юкларимни саранжом қилаётганимда бақалоққина, мўйловининг учи анор сувидек қип-қизил бир одам эшикдан бош суқиб: «Салом, қўшни», деб ўтиб кетди. Ошхонага чиқиб, картошка қовураётганимда бирдан ҳаммаёқдан атир ҳиди бурқсиди. Қарасам, қўшнимнинг хотини лунжига давоми…