Улуғбек Усмонов. Француз адабиётида­ шарқ талқини

 (Амин Маалуфнинг “Самарқанд” романи мисолида) Таржимонларни турли эллар ўртасидаги олтин кўприкка қиёс этадилар. Юртимизда таржимашунослик мактаби асосан XX асрнинг иккинчи ярмида ривожлангани яхши маълум. Таржимашунослик илмининг ривожланишида Ғайбулла Саломов, Нажмиддин Комилов, Қудрат Мусаев, Жуманиёз Шарипов каби атоқли олимларнинг салмоқли хизматлари давоми…

Варварлар кимлар?

«Варвар» номи Қадимги Юнонистонда келиб чиққан. Юнонлар ўзлари яратган барча нарса, шу жумладан тил ҳам энг яхшиси деб ишонардилар. Шу боис юнон тилини билмайдиган барча ёт кишиларни варварлар, яъни ғўлдировчилар деб аташарди. Қадимги римликлар ҳам қадимги юнонлардан шу номни ўзлаштирганлар. давоми…

Альберт Лиханов. Менинг генералим (роман)

Лиханов Альберт. Менинг генералим. Роман. Кичик ёшдаги болалар учун роман (Худойберди Тўхтабоев ва Фозилжон Исмоилов таржимаси). — Т. Ёш гвардия, 1978.—232 б. Пионер Антон бобоси, собиқ генерал Антон Петровични суйиб, «Менинг генералим», дейди. Антон Петрович истеъфога чиққач, Москвадан ўғли, набираси давоми…

Жюль Верн. Робинзонлар мактаби (қисса)

Верн, Жюл. Робинзонлар мактаби: қисса / Жюль Верн. Рус тилидан Рустамжон Умматов таржимаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 304 б. Жаҳон мумтоз адабиётининг дарғаларидан бири, буюк француз адиби Жюль Верн (1828 – 1905) тенги йўқ саргузаштнавис, ўз замонасидан давоми…

Азиз Несин. Уч кунда инглиз тилини ўргандим (ҳикоя)

Ҳозир беш-олти турк хонадонлари иборат қишлоғига йўл олсангиз ҳам камида бир ё икки инглизча биладиган одамларни топасиз. Аввалдан шундаймиди, йўқми билмайман тўғриси. Билганим шуки болалигимда Истанбул деган улкан шаҳардаям инглиз тилини билувчи одамлар бармоқ билан саналарди. Мактабларда хорижий тил сифатида давоми…

Ўрта аср араб алломалари нималар билан шуғулланишган?

Ислом дунёга келмасидан минг йиллар илгари юнонларга тобе мамлакатлар каби Юнонистон ҳам илму-маърифатнинг ўзига хос маркази бўлган. Рим империяси даврида ҳам ўзининг Маданий марказлик мавқеини сақлаб қолди. Аристотел (Арасту), Птолемей (Батлимус), Архимед каби файласуф ва математиклар Коинотнинг тузилишини шарҳлаб бердилар. давоми…

Мастура Абдураим қизи. Қичқириқ (новелла)

Аннабелла чуқур нафас олди. Кўзларини чирт юмди-да, болтани шаҳд билан кўтарди. Юқоридан пастга учаётган болта қуёш нурлари остида яшин каби ярақлаб кетди. У оёқлари остида типирчилаётган куркани кундага янада қаттиқроқ қапиштирди. Қўли билан эса курканинг бошини ғижимлади. Негадир шу пайтгача давоми…

Шомирза Турдимов. «Калава»нинг калаваси

Қўрғон бахшилари достончилик санъати, бахши-шоирликнинг қиммати, достону термаларнинг ижро жараёнидаги ўрнию баҳоси ҳақида билдирилган муҳим назарий фикрлардан бири шуки, «Кўпкаридан аввал қоқма бўлади, қоқмада чавандоз отини совитади. Терма ҳам достоннинг қоқмасидир». Олимларнинг тилида бахшиларга хос, ўта ҳаётий тарзда, ниҳоятда образли йўсинда айтилган бу давоми…

Dilmurod Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari

Quronov, Dilmurod. Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn]/ D.Quronov. — Toshkent: Akademnashr, 2018. — 480 b. Ushbu darslik 2002-yiida Oliy ta’lim vazirligi qoshidagi Oliy oʻquv yurtlari aro Muvotiqlashtiruvchi kengash tomonidan tegishli ta’lim yoʻnalishlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan «Adabiyotshunoslikka kirish» darsligining toʻldirilgan давоми…

Ҳерманн Ҳессе. Бир иш туни (эссе)

Бу шанба оқшоми мен[1] учун жуда муҳим, чунки ҳафта давомида бир неча кечаларни бой бердим: икки оқшомни мусиқага бағишладим, биттасини – жўраларга, бир куни кечқурун тобим қочиб қолди. Мен учун тунни бой бериш бутун бошли кундузни бенаф ўтказишдай гап, чунки кечаси давоми…