Hayvonot dunyosi

Shildir-shildir suv kechar, Oyog‘i suvga tegmas.(Tug‘ilmagan qulun) Suvday chopadi, Manzilga yetadi.(Ot) To‘rt oyoqli, Temir tuyoqli.(Ot) To‘rt oy, yigirma to‘rt yulduz.(Otning taqasi, mixi) Suvga tushsa mingta, Suvdan chiqsa bitta.(Otning dumi) Quyon emas, Uzun quloq, Ot emas, To‘rtta tuyoq.(Eshak) Katta takam besoqol.(Eshak) davomi…

Odam va uning a’zolari

Erta bilan to‘rt oyoqlab yuradi, Tushda ikki oyoqlab yuradi, Kechqurun uch oyoqlab yuradi.(Odam — bolaligi, yigitligi, keksaligi) To‘rtida tariqday, O‘ttizda ayiqday, To‘qsonida tovuqday.(Odam — bolaligi, yigitligi, keksaligi) O‘zi bitta, Kallasi ikkita, Dumi bitta, Oyog‘i oltita.(Ot mingan odam) Bir to‘bada yetti davomi…

Tabiat hodisalari

Ko‘k ko‘ylakka qo‘l yetmas.(Osmon) Ko‘k kosani to‘ntardim.(Osmon) Ko‘k ko‘ylakka g‘o‘za yoydim.(Osmop, yulduzlar) Oppoq sandiq ochildi, Olamga nur sochildi.(Osmon, quyosh) Uzoq tog‘da o‘t yonar.(Quyosh) Suvda yotar — suv ichmas,Yurganini odam bilmas.(Quyosh) Oltin kelganda, kumush ketar, Kumush kelganda, oltin ketar.(Quyosh, Oy) Bir davomi…


Maqolalar mundarijasi