Олов, тутун, чироқ

Бир сават анор, Ҳаддинг бўлса ол.(Чўғ) Бир товоқ қизил олма, Ушламоққа ҳаддинг борма.(Чўғ) Ялт-ялт этади, Ямлаб кетади.(Ўт-олов) Чангароқдан учиб чиқади, Қараса, кўзни кўр қилади.(Учқун) Кўк ҳўкиз олдин чиқар, Қизил ҳўкиз қувиб чиқар.(Тутун, олов) Кўк отим қўйивордим, Қизил отим олиб қолдим.(Тутун, давоми…

Уй хўжалик асбоблари

Оғзи дўппидек, Ичи қизил, хумдек.(Тандир) Шум кампир,Шумалоқ кампир,Икки бети юмалоқ кампир.(Тандир) Оғзи қора кўк тозим, Кунига тўққиз кийик олади.(Тандир) Аломат-а, аломат, Ичи қизил қиёмат. Ҳўл урдим, Қуруқ чиқди.(Тандир, нон) Ости лоп-лоп, Усти лоп-лоп, Ўртасида кумуш қоплаб.(Рапида) Ўзи битта, Қулоғи тўртта.(Қозон, давоми…

Уй-жой ва унга тегишли жиҳозлар

Опон-опонни кўрдим, Эски чопонни кўрдим. Қобирғаси қалашган, Одам ютганни кўрдим.(Қора уй) Қобирғаси тарим-тарим, Асли унинг жони йўқ. Терисини сийириб олсам, Ерга томар қони йўқ.(Қора уй) Ҳачча,Даччанинг устида бачча. Баччанинг устида қалпоқ, Қалпоқнинг устида телпак.(Қора уй) Бир тепада олти қўчқорнинг шохи давоми…

Меҳнат, иш қуроллари

Тўрда турган тўрт йигит, Тўртови ҳам мард йигит.(Чўп савағич) Бизнинг уйда тўрт кампир, Тўртови ҳам мард кампир.(Савағич) Қоронғи уйда кўп полвон олишади.(Чўп савагич) Бизникида битта киши, Оғзида қирқта тиши.(Жун тароғи) Оққина кучук хов-хов этди, Қорни тўйиб ағнаб кетди.(Урчуқ) Гув-гув этади, давоми…

Озиқ-овқатлар

Бир қўйим бор, Туриб семирар.(Хамир) Оқ қўйим бор, Сўйсам қони йўқ.(Хамир) Юмалатсам жони йўқ, Юлиб олсам қони йўқ.(Хамир) Муштлаб-муштлаб урарлар, Мунча гуноҳ қилибман. Ўтга солиб ёқарлар, Мунча оси бўлибман.Мунча мени хорларлар, Билмам нима қилибман. Мунча мени севарлар, Қандай ширин бўлибман.(Хамир, давоми…

Полиз экинлари ва сабзавот

Хўппа семиз, Бир туки йўқ.(Тарвуз) Узоқдан ялдир-юлдур, Ёнига келсам қулфи-калит.(Тарвуз) Кўккина қўзим, қуванда туриб семиради.(Тарвуз) Мен ажаб ҳайронман бир нарсага, Қозиқда бойловли турибди-ю, Онаси боласининг қорнида.(Тарвуз) Жумбоқ қўйдим, жубин топ, Юмалоқ бийнинг отин топ. Тағи қўйдим, тағи топ, Толли бийнинг давоми…

Экин ва ўсимликлар

Абдал бува ариқдир, Оғзи, бурни мурриқдир.(Ғўза) Чопсанг кулар, Чопмасанг ўлар.(Пахта) Оғзини очиб ерга қарайди, Оғзидан оқ кўпик сочади.(Пахта) Қордай оппоқ, Юнгдай юмшоқ.(Пахта) Илдизи ерда, Юлдузи кўкда.(Пахта) Кичкина хурмача, Оғизлари бурмача.(Кўсак) Ердан кўкариб чиқар, Бағридан олтин оқар.(Пахта) Момиққина онаси, Ёғлиққина боласи.(Пахта, давоми…

Ўсимликлар дунёси

Ҳасан ака тикка туради, Болалари чапак чалади.(Терак, барглари) Болалари қарсак чалади, Оналари ўйинга тушади.(Терак, барглари) Ёзда ҳам қишда, Бир хил кийимда.(Арча) Отаси уйда қолар, Боласи бозор борар.(Мевали дарахт) Кичкина қозоннинг оши тотли.(Ёнғоқ) Кичкина декча, Ичи мазалиқча.(Ёнғоқ) Кичкина қозон, Жингла палов.(Ёнғоқ) давоми…

Ҳашаротлар

Кичкина митти, Шохини тираб сув ичди.(Ари) Зув-зув борар, Зув-зув келар. Достон ўқир, Ғалвир тўқир.(Ари) Учиб юрган қарғанинг Инин бузиб бўлами?(Ари) Тутдан бизга кўйлак тўқир.(Ипак курти) Кўк еб, олтин ўрайди.(Ипак курти) Дарахт шохида саксон тухум.(Ипак курти) Бир қушим бор, суяги йўқ.(Капалак) давоми…

Парранда ва қушлар

Эрта туради, Жар чақиради.(Хўроз) Боши тароқ, Думи ўроқ.(Хўроз) Бир қўшним бор аввал бошдан, Соқоли унинг қизил гўшдан. Саҳар туриб шовқин солар, Хабари йўқ ҳеч бир ишдан.(Хўроз) Овозаси азонда, Мазалиги қозонда.(Хўроз) Саҳархез сўфи, Туйнукда бибиотин.(Хўроз, товуқ) Жонлидан жонсиз дўрайди, Жонсиздан жонли давоми…


Мақолалар мундарижаси