Утожий (XVIII аср)

* * * Юрагимни тиғи ҳажринг тилиб этди пора-пора,Кима айтайин бу дардим на даво қилай на чора. Аламингда чиқди жоним, дам урарга йўқ мажолимРаги мағзи устухоним бўлуб эрди пора пора. На кўнгулдадур қарорим, на юзумда шарми оримСанга бердим ихтиёрим, мени давоми…

Шамси Бухорий (XIX-XX аср)

XIX аср иккинчи ярми ва XX аср бошида яшаб ижод қилган бухоролик ўзбек шоирларидан бири. МУХАММАС Фано дайриға йўл топмоғлиғим йўқтур манга имконЕталмай водийи мақсадга қолдим йўл аро ҳайрон.Ажаб савдо бошимға тушди йўқ дардимга ҳеч дармонБало дашти аро Мажнун менингдек давоми…

Маҳвий (XIX аср)

XIX асрда яшаб ижод қилган қўқонлик ўзбек шоирларидан бири. Асл исми Мирзо Худоёрдир. * * * Бу гулшан ичра ғурбатхоналардан ошёним бор,Этай даргоҳинга юз шукр, сендек меҳрибоним бор,Очилмас ғунчаи бахтим кўнгулда кўп фиғоним бор,Ҳифи сардимга маҳрам марҳаматли роздоним бор,Қариған чоқда давоми…

Қиёсий (XVIII аср)

XVIII асрда яшаб ижод қилган наманганлик ўзбек шоирларидан бири. Асл исми Муҳаммад Аминхўжа эшон. МУХАММАС Тийра кўнглумни чироғи васл ила равшан қилинг,Сакратиб бошимни помоли сумутавсан қилинг,Беибо қоним тўкуб ётган ерим гулшан қилинг,Жоними сарви равон андоғ олиб маскан қилинг,Кўкрагим чокин томошо давоми…

Низомий Хўқандий (XVII-XVIII аср)

Низомий Хўқандий (тахаллуси; асл исм-шарифи Низомиддин Муҳаммадаминхўжа ўғли) (17-асрнинг охири — 18-аср боши) — шоир. Бухорода таҳсил кўрган. Низомий Хўқандийдан фалсафий мазмундаги «Мажмуат ул-мақосид» («Мақсадлар мажмуаси») номли китоб, 300 га яқин ғазал ва мухаммаслардан иборат шеърлар тўплами қолган. Унинг айрим давоми…

Нола (XIX аср)

XIX асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод қилган ўратепалик ўзбек шоирларидан бири. 1845 йили Риштонда вафот этган. * * * Даҳрдин мен чекмаган андуҳу меҳнат қолдимуБошим узра ёрмаған гардундин офат қолдиму. Гарчи чекдим базми васлинг ичра ишрат соғариҲажрдин мен ютмаган хуноби давоми…

Шарифий (XIX аср)

XIX асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод қилган косонлик ўзбек шоирларидан бири. Асл исми Муҳаммад Аминдир. Қўқон хони саройида котиблик қилган. * * * Эй, Ирам паризоди, кир бу дам ҳаёл ичраЖон қуши наво чексун гулшани висол ичра. Этса гар қуёш давоми…

Калтатойи (XIX аср)

Шоирнинг исми Зокир хўжа бўлуб, асли Андижоннинг Избоскан номли жойидандур. Қўқон яқинидаги Эшон қишлоқда яшаган. * * * Манам бир гўшаи ишқингда ётган рўдапойингман,Эшикдан урсангу қувсангда кетмас бир гадойингман.Ёмонлардин ёмону баднамолардин баднамойингман. Аё, эй шўх бепарвойи ошуби жаҳон, дил санг,Мунингдек давоми…

Нозик биби (XVIII аср)

XVIII асрда яшаб ижод қилган ҳисорлик ўзбек шоираларидан бири. МУХАММАС Эй офати замонаи барнойи шўх шанг,Эй дилрабойи маҳваши кофири фаранг,Оина аст рўйи ту ҳаргиз надийда занг,Ҳарчанд агар бувад дили ту сахттар зи санг,Ошиқларингга вожиб гоҳи нигоҳ айласанг. Сарви қадинг санубара давоми…

Диловар (XIX аср)

XIX асрнинг биринчи ярмида Қўқонда яшаб ижод қилган. Сарой ходимларидан бўлган. МУҲАММАД АЛИХОН МАРСИЯСИ Оқар кўздин қаро қоним,Куяр жисмим ила жоним,Бўлуб дилхун аҳволим,Шаҳиди бегуноҳ хоним. Минарди байдари сози,Шикор айлаб қишин ёзи,Олурди, қарчиғай юзи,Шаҳиди бегуноҳ хоним. Бўлуб давринда киш ар тўқ,Жавоҳирдин тўлуб давоми…


Мақолалар мундарижаси