Abdulla Qahhor. Gap aruzda emas (1946)

Aruz vaznining adabiyotimizda qaytadan jonlanishi ko‘proq Navoiy yubileyiga tayyorlik ko‘ra boshlagan kunlarimizdan boshlandi. Jindakkina tab’i nazmi bo‘lib, aruzda o‘zicha mashq qilib yurgan birmuncha kishilar ham shu yubiley munosabati bilan adabiyotga yaqinroq kelib, matbuotda aruz vaznidagi bir-ikkita she’r — nazmi bilan davomi…

G‘afur G‘ulom. Shoir ayblaydi (1949)

Furqatning Hindistondan yozgan xatlari Men yirik shoirimiz Muhammad Zokirjon Furqat to‘g‘risida ba’zi narsalar yozish niyatidaman. Tunov kuni mo‘ysafid kitobxon Mulla Mo‘minjondan Furqat to‘g‘risida yangi materiallar topib berishini iltimos qildim. U menga «Turkiston viloyatining gazeti»ning (ma’lumki, bu gazeta o‘zbek tilidagi birinchi davomi…

Erkin Vohidov. Aruz haqida (1972)

Bir vaqtlar, taxminan 15 yilcha ilgari bizning studentlik vaqtimizda «O‘zbekiston madaniyati» gazetasi o‘z sahifalarida aruz vazni haqida bahs ochgan edi. Shunda katta-katta olimlar, shoirlar ikki guruhga bo‘linib, bir qismlari aruzning raqiblari, bir qismlari uning tarafdori bo‘lgan edilar. O‘sha gazetalarni arxiv davomi…

Erkin Vohidov. San’at va tafakkur (1978)

Yaqin-yaqingacha mendan she’riyat nima, deb so‘rasalar, go‘zal fikrning go‘zal ifodasi deb javob berardim. Bu javobim she’riyatning jamiyat hayotidagi kurashchan vazifasini tushunib yetmagandan yoki she’rning haqiqat sadosi, dardli yurak nidosi ekanini bilmaganimdan emas, mening ruhimga balki go‘zallik olami yaqinroq bo‘lganidandir, bolalikdan davomi…

Abdulla Oripov. Ehtiyoj farzandi (1977)

Pushkinning zamondoshi Gnedich: «Shoirlar barmoqlarini so‘rib tamaddi qiluvchi ayiqlarga o‘xshaydilar», degan ekan. O‘ylab qarasangiz bu gap shoirlik ishining tabiatiga anchayin mos keladi. Negaki, she’r yozib turgan shoir o‘sha daqiqada faqat she’r zavqi bilan yashaydi. Uning yaratayotgan asari boshqalar uchun balki davomi…

Abdulla Qahhor. «Hayot qo‘shig‘i» (1940)

Bizda adabiy tanqid haddan tashqari zaif. Kitobxon yaxshi kitoblarimizning tashviq qiladigan ideyasini yana ham chuqurroq anglash, nuqsonlarni ochiqroq ko‘rish uchun zarur bo‘lgan yordamdan mahrum desa bo‘ladi. Goncharov yaratgan Oblomov obrazi buyuk tanqidchi Dobrolyubovning tanqidiy maqolasidan keyingina o‘sha vaqtdagi kitobxonlar oldida davomi…

Maqolalar mundarijasi