Erkin Vohidov. Ko‘ngildagi gaplar (1969)

«Sharq yulduzi» jurnalining anketasiga javob Avvalo «Sharq yulduzi» jurnalining adabiy jarayon haqida ko‘ngildagi gaplarni so‘rab adiblarga murojaat qilishining o‘zi ayni ko‘ngildagi gap. Shu savol bahonasida ko‘p gaplarni aytish mumkin. Gaplashishga, bahs qilishga, katta talablar qo‘yishga arzigulik adabiyotimiz bor. Men adabiy davomi…

Abdulla Oripov. Ko‘ngil kaliti (1980)

Asrlar davomida sayqal topgan san’atimiz bor. Biz inson faoliyatining turli-tuman sohalarida Yer yuzi xalqlaridan ibratu o‘rnak olishimiz mumkindir. Ammo, adabiyot va musiqa sohasida shunday ulug‘vor hamda nafis merosimiz borki, bu saltanat bizning shuhratimizni abadul-abad ta’minlaydi. Mana shu sohada Sharqning qiyosi davomi…

Abdulla Qahhor. Gap aruzda emas (1946)

Aruz vaznining adabiyotimizda qaytadan jonlanishi ko‘proq Navoiy yubileyiga tayyorlik ko‘ra boshlagan kunlarimizdan boshlandi. Jindakkina tab’i nazmi bo‘lib, aruzda o‘zicha mashq qilib yurgan birmuncha kishilar ham shu yubiley munosabati bilan adabiyotga yaqinroq kelib, matbuotda aruz vaznidagi bir-ikkita she’r — nazmi bilan davomi…

G‘afur G‘ulom. Shoir ayblaydi (1949)

Furqatning Hindistondan yozgan xatlari Men yirik shoirimiz Muhammad Zokirjon Furqat to‘g‘risida ba’zi narsalar yozish niyatidaman. Tunov kuni mo‘ysafid kitobxon Mulla Mo‘minjondan Furqat to‘g‘risida yangi materiallar topib berishini iltimos qildim. U menga «Turkiston viloyatining gazeti»ning (ma’lumki, bu gazeta o‘zbek tilidagi birinchi davomi…

Erkin Vohidov. Aruz haqida (1972)

Bir vaqtlar, taxminan 15 yilcha ilgari bizning studentlik vaqtimizda «O‘zbekiston madaniyati» gazetasi o‘z sahifalarida aruz vazni haqida bahs ochgan edi. Shunda katta-katta olimlar, shoirlar ikki guruhga bo‘linib, bir qismlari aruzning raqiblari, bir qismlari uning tarafdori bo‘lgan edilar. O‘sha gazetalarni arxiv davomi…


Maqolalar mundarijasi