Suvon Meliyev. “Boy ila xizmatchi” yoki tiklangan nusxa muammosi (1989)

Qayta qurish yangitdan qurishdan qiyinroq. Qayta qurmoq uchun avval maydonni eski imorat qoldiqlaridan tozalash, keragini olib, nokeragidan voz kechish talab etiladi. Adabiyotda ham tozalash ishlarini olib bormay turib, yangicha fikrlash davrining ma’naviy atmosferasini ustivor qilib bo‘lmaydi. Adabiyotdagi erkinlik birinchi navbatda davomi…

Hamid Ismoil. Go‘zal go‘zaldir so‘lgan chog‘da ham… (1989)

She’riyatimiz tarixida qismati fojeali kechgan siymolardan biri Abdulhamid Cho‘lpondir. «Shoirlar sardori», «o‘zbek tili sandig‘ining pokiza xazinaboni» degan sharafli sifatlarga juda erta noil bo‘lgan bu zakovatli shoir dastlab o‘n yilga mahalliy «RAPP»chilarining zug‘umiga duchor bo‘ldi, nihoyat, mash’um 1937 yilda «o‘zbek sovet davomi…

Rahmat Erov. Zilzilalar sababi nima? (1989)

Biz doim seysmologlardan so‘raymiz: nima sababdan, tabiatning qaysi qonuniga ko‘ra zilzilalar sodir bo‘ladi? Hammasi bir og‘izdan: Yer qatlamlarining tektonik harakatidan, deb javob berishadi. Sinoptiklardan so‘raymiz: yog‘ingarchilik yoki qurg‘oqchilik boisi nima? Hammasi jo‘r bo‘lib: tsiklon va antitsiklon, deyishadi. Vulkanologlardan so‘raymiz: nima davomi…

Sherali Turdiyev. Ma’rifat qaldirg‘ochlari (1989)

Germaniyada ta’lim olgan turkistonlik talabalar Oktyabr inqilobiga qadar va 20-yillar boshlarida xorijiy Sharqning Qohira, Istambul kabi shaharlari dorilfununlarida o‘qib qaytgan G‘oziolim Yunusov, Abdurauf Fitrat, Xolid Said Xo‘jayev, Miyon Buzruk Solihov, Mullo Bekjon Rahmonov va boshqalarning yangi o‘zbek madaniyatini rivojlantirishdagi xizmatlari davomi…


Maqolalar mundarijasi