Viktor Alimasov. Ayollar savdosi (2008)

Ijtimoiy taraqqiyot ibtidoiy instinktga, fahshga berilishni cheklash zarur degan qarorga kelgan, shu tariqa pro­s­titutsiyani qoralovchi ahloqiy, ma’muriy va huquqiy normalar yaratilgan. Shahvoniy istaklarni er-xotin munosabatlari, oila, farzand ko‘rish niyati doi­rasi bilan chegaralash ijtimoiy hayotda insoniyat erishgan eng ulkan yutuq edi. davomi…

Ergash Umarov. «Muqaddamat – ul-adab» qaysi turkiy tilda yozilgan? (2008)

Filologiya fanlar nomzodi, dotsent Masharif Safarov “XII asrda yaratilgan “Muqaddamat –ul-adab” o‘zbek tili yodgorligi hisoblanadi” degan kaminaning fikriga qarshi chiqib, o‘zining “Yozma yodgorliklar yaxlit boyligimiz” («Hurriyat» 2007 yil 19 dekabr №51 son) maqolasida shunday yozadi: “O‘zbek tilida yozilgan asarlar XIV davomi…

Abduzuhur Abduazizov, Muhammadjon Xolbekov. Atoqli tarjima nazariyotchisi (2012)

Tarjima nazariyasiga bag‘ishlangan ilk tadqiqotlar o‘tgan asrning 20-yillarida yuzaga kela boshlagan. Ularda hali tarjima nazariyasi fan sifatida e’tirof etilgan aniq fikrlar bildirilmagan edi. Tarjima nazariyasini fan sifatida ta’riflagan dastlabki ilmiy izlanishlar XX asrning 50-yillarida e’lon qilina boshladi. Jumladan, rus olimlari davomi…

Gulnoza Odilova. Yoshlarni “bola” desak… yoxud tarjimon bo‘lib tug‘iladilarmi? (2012)

So‘nggi yillarda bevosita tarjima amaliyotida sezilarli natijalar ko‘zga tashlanayotir. Yurtboshimizning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”, ­“Adabiyotga e’tibor – ma’naviyatga, kelajakka e’tibor” asarlaridagi ko‘rsatmalar, yo‘l-yo‘riqlar o‘zbek adabiyoti durdonalarini bevosita jahon tillariga, dunyo adabiyoti namunalarini ona tilimizga tarjima qilishdek ulkan ishlarda qanot davomi…


Maqolalar mundarijasi