Носир Зоҳид. Муқимийнинг содиқ издоши (2010)

Илк танишув Минг тўққиз юз етмиш тўртинчи йилнинг май ойи охирлари эди ўшанда. Мен Қўқон давлат педагогика институти ўзбек тили ва адабиёти факултетининг IV босқичини тугаллаш арафасида эдим. Амаким — талабаларга форс тили, ўзбек адабиёти тарихи ва эски ўзбек ёзувидан давоми…

Қосимжон Содиқов. Мангу қумару (2010)

Қадимги туркий адабиётнинг улуғ ва мўътабар обидаси “Қутадғу билиг” (“Қут бергучи / қутлантирғучи билим”) асарининг яратилганига 940 йил тўлди. Баласағунлик Юсуф Хос Ҳожиб уни 1069/1070 йили Кошғарда ёзиб тугатган. Асар ўн уч минг мисрадан ортиқроқ бўлиб, туркий адабиёт тарихида маснавийда давоми…

Абдузуҳур Абдуазизов.Матн тилшунослиги ва таржимашунослик (2010)

Алишер Навоий “Хазойин ул-маоний” асарининг матнини профессор Ҳамид Сулаймонов нашр эттирганди. Шу матн хорижда ҳам маълум. Канадалик йирик шарқшунос Элизар Бирнбаум Эрон кутубхоналаридан излаб топган Навоий бу асарининг икки матнидаги баъзи камчиликларни тузатишда Ҳ.Сулаймонов нашр этган матнга асосланганини ёзади. Матн давоми…

Нормурод Норқобилов.Тоғдаги кўпкари (2010)

Бу жойлар унумдор тупроқли ерлардан иборат бўлиб, турли ўсимликлар, жумладан, лола ва лолақизғалдоқ, қўнғирбош ва оқ каврак, буғдойиқ ва чалов, шашир ва япроқўсади. Умуман олганда эса бу маскан ўсимлик дунёсининг бойлиги билан алоҳида ажралиб туради. Юксакликларда бўлгани каби тоғнинг бу давоми…

Отабек Жўрабоев. Шоир бўлиб шуҳрат топганлар (2010)

Миллий маънавиятимизнинг ажралмас қисми бўлмиш мумтоз адабиётимиз нафақат халқимизга, балки дунёга ўнлаб буюк ижодкорларни, жаҳон адабиёти хазинасига эса юзлаб дурдона асарларни тақдим этган. Президентимиз Ислом Каримовнинг “Адабиётга эътибор – маънавиятга, келажакка эътибор” номли рисоласида: “Халқимиз адабиётни муқаддас ва улуғ бир давоми…

Наим Каримов. Некбин руҳ, ҳаётсевар ғоя (2010)

Усмон Азимни узоқ йиллардан бери биламан. Ёш шоирнинг адабиёт оламидаги илк қадамларини эслаганимда, аввало, унинг гуржи диёридан Маяковский номидаги мукофот совриндори бўлиб қайтган сурурли кунлари ёдимга келади. Ўшанда у турли минбарлардан шавқ-завқ билан шеър ўқир экан, овози ҳам, ўқиш усули давоми…

Исмоил Бекжон. Аввал ўзингга ур… (2010)

Улуғбек харитаси билан боғлиқ асоссиз даъволар хусусида Исмоил Бекжонов кўп йиллардан буён Мутрибий Самарқандийнинг форс тилидаги “Тазкират уш-шуаро”(1605) ва “Нусхайи зебойи Жаҳонгир”(1625—1628) тазкиралари қўлёзмалари устида тадқиқот олиб бориб, 2009 йили “Мумтоз сўз” нашриётида “Мутрибий тазкиралари муҳим адабий манба” номли монографиясини давоми…

Нормурод Норқобилов. Оқтов бағрида (2010)

Оқтов Чотқол тоғи тизмаларидан бири. Унинг манзараси атрофдаги тоғлар манзарасидан тубдан фарқланади. Чотқол юртимиздаги энг табиати бой тоғлардан бири бўлиб, агар минтақаларга бўлиб таърифлайдиган бўлсак, унинг тупроқ-ўсимлик қоплами тоғ-дашт минтақасидан бошланиб, абадий қорлар билан қопланган нивал минтақасида тугайди. Тизманинг этакларида давоми…

Иқбол Қўшшаева. Сиз нима дейсиз, Ҳожи бобо? (2010)

“…Ҳожи бобо, китобдаги (“Жангномайи Абомуслим Соҳибқирон” назарда тутиляпти, — И.Қ) бир масалага шубҳа қилиб қолдик. Або Муслими соҳибқирон билан Насирисайёр Беор дашту Хуросонда жанг қилганда ул жанобнинг бошларига-ку Насирисайёр тўқсон олти минг ботмонлик гурзигарон билан урган эди. Шунда ул жаноб давоми…

Ғулом Каримий. Мутахассис масъулияти (2010)

Адабиёт газетамизда матншунослик муаммоларига бағишлаб мақолалар эълон қилинаётгани айни муддоа бўлди. Чунки бугунги кунда матншунослик, айниқса, Ўзбекистон учун долзарб аҳамиятга эга. Ҳозир ўлкамиз тарихи ва маданиятига оид юзлаб бебаҳо асарлар нашр этилмасдан қўлёзма ҳолида сақланмоқда.Шуларни ҳисобга олиб, сўнгги йиллари ЎзР давоми…


Мақолалар мундарижаси