Муҳаммад Ҳалим Ёрқин. «Муҳокамат ул-луғатайн»нинг янги Эрон нашри (2011)

Алишер Навоий “Муҳокамат ул-луғатайн”ни умрининг сўнгги йилллари (ҳижрий 905)да ёзди. Асар асосан икки бўлимдан иборат. Биринчи бўлимда Навоий туркий тилнинг турли грамматик, сўз ясаш имконияти, жуда инжа ва зариф ҳолатларини ифода этишдаги афзалликларини ўзга тиллар, айниқса, форсчага нисбатан тавсифий, қиёсий давоми…

Абдужаббор Яҳёев. Улуғ шоирнинг меъморий мероси (2011)

Буюк мутафаккир Алишер Навоий яшаган давр ва маданий муҳит Мовароуннаҳр ва Хуросон маънавий ҳаётида муҳим ўрин тутган. Бу даврда маданият ва санъат равнақ топган. Ҳиротда Шоҳруҳ, Самарқандда Улуғбек ривожлантирган Темурийлар меьморчилиги анъаналари XV асрнинг иккинчи ярмига келиб, Ҳусайн Бойқаро замонасида, давоми…

Ансориддин Иброҳимов. Афғонистонлик бобуршунослар ютуғи (2011)

Афғонистонлик мутахассислар Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг бой меросини, хусусан, “Бобурнома”ни ўрганиш, оммалаштиришда катта ишларни амалга оширганлар. Жумладан, доктор Абдулҳай Ҳабибий “Бобурнома” бўйича жиддий тадқиқотлар олиб борган. 1980 йили Бобур таваллудининг 500 йиллиги муносабати билан ЮНЕСКО нашр этган «Бобурнома»да француз шарқшунос олими давоми…

Нусратулло Жумахўжа. Дебоча матни мукаммалми? (2011)

Алишер Навоий дебочалари дастурий моҳиятга эга асарлардир. Шоирнинг лирик куллиётлари учун ёзилган иккита дебочаси мавжуд. Улар биринчи расмий девон — «Бадое ул-бидоя»га ва тўрт мустақил девондан ташкил топган мукаммал лирик куллиёт — «Хазойин ул-маоний»га ёзилган дебочалардир. «Хазойин ул-маоний» дебочаси унинг давоми…

Бобур Элмуродов. Виждон «жуғрофия»си (2011)

Бир куни Барон Мюнхаузен ботқоққа ботиб колди. Унинг илкис чинқириғидан чангалзорда уймаланиб ётган қушлар галаси “дув” этиб юқорилади. Зах ҳиди анқиган қуюқ лой танасини комига тортар, ботқоқ баронга фақат додлаш имконини берарди, холос. Барон саросимада қолди. Ҳаётга юмор кўзи билан давоми…

Баҳодир Карим. Олимнинг ҳароратли сўзи (2011)

Бадиий сўзнинг мўъжизавий қувватидан қалб ларзага келади, сеҳрланади, завқ-шавққа тўлади. Ҳақиқий бадиий асар таъсиридан кўнгилда ўзгача бир ҳарорат ва ёруғлик пайдо бўлади. Асар муаллифи, унинг қаҳрамонлари ёки тасвирлаган воқелик моҳияти туфайли ғойибона мулоқотлар, баҳс-тортишувлар бошланади. Яхши китоб инсоннинг бир умрлик давоми…

Эркин Мусурмонов. Машрабнинг умрини қисқартиришга ҳожат йўқ (2011)

Адабиётшунослик илмида Раҳимбобо Машрабнинг туғилган йили масаласида маълум тўхтамга келинган эди. Шоирнинг таваллуди 1640 йил, деб белгиланиб, шу асосда шоирнинг 350 йиллиги ўтган асрнинг 90-йиллари нишонланганди. Бироқ кейинги йиллар бу масалага яна қайтилиб, шоирнинг туғилган йили санаси турлича (1653, 1657 давоми…

Раҳимжон Али. «Қазо дарслари»дан дарслар (2013)

(Муғанний ижодига чизгилар) Ўлим Ҳақ! У инкорсиз ҳақиқат!Балки бу дунёда барча ҳақиқатлар инкор қилинар, лекин инсоннинг ўлими инкорсиздир! Қўлимдаги мўжазгина бу китобчанинг муаллифи — устозимиз Муғанний.Китоб номи эса «Қазо дарслари».Китоб номи билан сизга алланечук туйғуни олиб киради. Китобни очишни бошлайсиз, давоми…

Мансурхон Тоиров. Ўзбекча орзу (2014)

Зиёлиларимиздан бирининг ўзбекча орзу ҳақидаги фикрини ўқиб, қўлимга қалам олишга мажбур бўлдим. Муаллиф далиллари ночорлик қилганми ёкн бошқа сабабми, бу мавзуда бироз тор фикрлаган.Ўзбекча орзу шаклланганига кўп вақт бўлди. Уни Абдулла Қодирий каби сиймолар тимсолида кўриш мумкин. Сиз мендан сўрарсиз: давоми…

Абдусаттор Жуманазар. Булбул тилсими (2010)

Бугунги ўқувчи мулла Бозор охундни Бобораҳим Машрабнинг тариқатдаги биринчи устози деб билади. Лекин кўпчилик китобхонлар бу шахснинг таржимаи ҳолидан деярли хабардор бўлмаса керак. Илмий адабиётларга кўз югуртирилса, худди шогирди сингари унинг ҳаёти ҳам ўзаро мос тушмаган турли ахборотлар қоришиғидан иборат давоми…


Мақолалар мундарижаси