Tog‘ay Murod. Otamdan qolgan dalalar: Roman

Tog‘ay Murod. Otamdan qolgan dalalar: Roman. — T.: «Sharq» nashriyot-matbaa kontsernining Bosh tahririyati, 1994. — 272 b.

«Otamdan qolgan dalalar» — ramziy roman.
Muallif o‘z romanida butun umr dalada ketmon chopib, serquyosh yurtida yelkasi oftob ko‘rmagan, qut-barakot yurtida kosasi oqarmagan munis o‘zbek xalqi siymosini Dehqonqul timsolida badiiy talqin etadi.