Boris Vasilev. Tonglar edi sokin bu yerda (qissa)

Boris Vasilev. Tonglar edi sokin 6u yerda… Povest. Ro‘yxatlarda yo‘q edi nomi: Roman. / H. Ibrohimov, E. Musayev tarj. — Toshkent, Adabiyot va san’at nashriyoti, 1981. — (Do‘stlik kutubxonasi. SSSR xalqlari prozasi).

Taniqli rus yozuvchisi Boris Vasilevning ko‘pgina asarlarida yoshlarning Ulug‘ Vatan urushi yillari ko‘rsatgan qahramonliklari haqida hikoya qilinadi.
«Tonglar edi sokin bu yerda…» povestida oddiy qizlarning jasorati tasvirlansa, «Ro‘yxatlarda yo‘q edi nomi» romani Brest qal’asi himoyachilarining mislsiz qahramonliklariga bag‘ishlangan.