Азизахон Зайнитдинова. Ибн Сино фалсафаси

Юртбошимиз истиқлолнинг дастлабки йилларидаёқ маънавиятни юксалтиришда тарихий хотира, аждодлар тарихини билишнинг, миллий ва ахлоқий қадриятлар ҳамда анъаналарнинг, муқаддас динимизнинг ўрни ва аҳамияти катта эканини такрор-такрор эслатиб ўтган. Шу боис кўплаб Шарқ алломаларининг юзлаб нодир ва ноёб асарлари ўзбек, инглиз, франтсуз, давоми…

Виктор Алимасов. Стратегема – фикрлаш ва енгиш илми

Жаҳонда кечаётган глобаллашув жараёнларига бугун ижобий ҳодиса сифатида қаралаётган бўлса-да, уларнинг миллий ва индивидуал онгнинг ўз “мен”ини эркин намоён этишига халақит берадиган воқелик эканини сезиш қийин эмас. Ҳаёт тарзини, маданий ранг-баранг­ликни, тафаккурни ва қонунларни унификатсиялаш орқали умумсайёравий бошқаришни (айрим сиёсатчилар давоми…

Маҳкам Маҳмудов. Форобий ва Арасту “Поэтика”си

Устози аввал Арастудан сўнг Устози Соний деб танилган Абу Наср Муҳаммад Форобийнинг адабий-эстетик қарашлари унинг “Ихсо-ул-улум” (“Илмларнинг хосиятлари”), “Хитоба” (“Риторика”), “Мусиқада оҳангдошлик”, “Шеър санъати”, “Шоирлар санъати қонунлари ҳақида”, “Фозил одамлар шаҳри аҳолисининг фикрлари”, “Афлотун фалсафаси”, “Арасту фалсафаси” каби асарларида баён давоми…

Аҳмаджон Мелибоев. Фишер даҳо эдими?

Замонамизнинг улуғ шахматчиларидан бири, фавқулодда ноёб истеъдод эгаси Бобби Фишернинг номи ва ижоди билан таниш бўлмаган шахмат мухлисини топиш қийин. Унинг хайрихоҳларию рақиблари ҳам ошкора эътироф этган ноёб қобилияти, англаш ва тушуниш осон бўлмаган мураккаб ҳаёти, бошқаларникига ўхшамайдиган ажабтовур дунёқараши, давоми…

Адам Смитнинг “кўринмас қўл”и

Бу одамни бизда ҳали кўпчилик танимайди. Энциклопедик луғатда:Смит Адам (1723 — 1790) — шотланд экономисти ва файласуфи… деб бошланган қисқача изоҳ берилган. Аммо биз уни 1976 йилда нашр этилган, муқаддам яшаб ўтган барча атоқли файласуфлар номи жамланган «Фалсафа луғати»дан ҳарчанд давоми…

Даҳолик

Даҳолар орамизда яшайди, чунки айтишларича ҳатто беш ёшгача бўлган ҳар бир гўдакда ҳам даҳолик сифатлари мавжуд бўлар экан. Аммо ён-атроф талабларига, анъаналарига мослашиш гўдакдаги бетакрор сифатларни сўндиради, уни бир қолипда фикрлайдиган ва бир тарзда яшайдиган оммадан бирига айлантириб қўяди.

Буюк файласуфлар туркумидан: Карл Густав Юнг

Бадиий ижодни руҳий таҳлил нуқтаи назаридан ўрганишда ўарб фалсафасида катта мавқега эга бўлган руҳшунос олим, туб руҳшуносликнинг асосчиси Карл Густав Юнгнинг эстетик қарашлари диққатга сазовордир. Карл Юнг 1875 йилнинг 26 июлида Швейцарияда дунёга келади.1895 йилнинг апрел ойида Базел университетига кириб, давоми…

Абу Наср Форобий — Шарқнинг иккинчи муаллими

Фан ва маданият оламида ўз ўрни ва мавқеига эга бўлган улуғ мутафаккир, забардаст олим, буюк алломалардан бири, шубҳасиз, Абу Наср Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Узлуғ Тархон Форобийдир (873—950). Дунё фани ва маданияти, уйғониш даврининг кўзга кўринган вакилларидан бири бўлган Форобий давоми…

Буюк файласуфлар туркумидан: Жан Пол Сартр

Сартрнинг ижодида адабий ижод ва санъатга катта ўрин ажратилган. У ўзининг «Адабиёт нима?» рисоласида замонавий жамиятдаги санъаткор мавқеи ҳақида фикр юритиб, «Нимани ёзиш керак?» деган саволни ўртага ташлайди. «Носир ёзади — бу аниқ, шоир ҳам ёзади, — дейди Сартр. — давоми…

Буюк файласуфлар туркумидан: Лао-цзи ёхуд Дао фалсафаси

Қадимги Хитойда илк фалсафий мактабнинг юзага келиши Ли Эр — Лао-цзи ёки Устоз Лао (эрамиздан аввалги 579-499 йиллар) номи билан боғлиқдир. Ривоят қилишларича, Лао-цзи волидасининг қорнида 81 йил яшаган, шу боис у оқ соқол билан туғилган эмиш. Олча дарахти тагида давоми…

Мақолалар мундарижаси