Obidjon Karimov. Metafora – poetik tafakkur asosi

Yunon mutafakkiri Arastu o‘zining “Poetika” asarida shoirga tavsiyalar berarkan, metafora qo‘llashda ijodiy mohorat kerak­ligini alohida uqtiradi va ta’kidlaydiki: “… faqat shunigina o‘zgalardan o‘zlashtirib bo‘lmaydi, bu qobiliyat (ya’ni metafora yaratish – O.K.) iste’dodning belgisi bo‘lib xizmat qiladi. Axir, yaxshi metaforalar yaratish davomi…