Зорий (XIX-XX аср)

Зорий тахаллусли шоирнинг асли оти Усмонхўжа бўлиб, у Қўқон шаҳрида туғилган. Унинг биографиясига оид тўла маълумотга эга эмасмиз.Зорий XIX аср иккинчи ярми ва XX аср бошларидаги ўзбек адабиётининг демократик йўналишига ёндошган шоирлардан биридир. Бу йўналишнинг йирик вакиллари Муқимий, Завқийлар билан давоми…

Қорий (1828-1906)

Қорий Хўқандий (тахаллуси; асл исми Мулла Мирмаҳмуд Миршамсиддин ўғли) (1828 — Қўқон шаҳри Сармозор даҳаси — 1906) — шоир ва хаттот.  19-аср ўзбек адабиётининг истеъдодли намояндаларидан. Қўқондаги Норбўтабий мадрасасида таълим олган. Араб ва форс тилларини, сарф, наҳв ва луғат илмини давоми…

Ризоий (XVIII аср)

“ХУРШИД ВА МАЛИКАИ ДИЛОРОМ” ДОСТОНИДАН Хитой подшоси кекса Хисрав ва унинг вазири Ҳайдар фарзандсизлик доғида куядилар. Вазирнинг тавсиясияси билан Хисрав Шоҳимардон қабрини тунайди.Хисрав адлу додни илкига олди. Неча вақтдин сўнг подшоҳнинг заифасининг бўюнда хомила қолди, аммо вазирнинг заифасининг бўюнда ҳам давоми…

Носеҳ (XVIII аср)

XVIII асрда яшаб ижод қилган чимёнлик ўзбек шоирларидан бири. Ҳувайдонинг шогирдларидан.   ТАРИХИ ВАФОТИ ҲУВАЙДОЙИ ЧИМЁНИЙ Сўраб бир муршиди равшан ниҳодиЮгуруб телба янглиғ суйи водий. Қарорим йўқ дема сабр айламаккаЖаҳоним тавф этарман мисли боди. Фиғонким, етмадинг қадрига чандонЧиқиб Чимёнимиздан кетди давоми…

Утожий (XVIII аср)

* * * Юрагимни тиғи ҳажринг тилиб этди пора-пора,Кима айтайин бу дардим на даво қилай на чора. Аламингда чиқди жоним, дам урарга йўқ мажолимРаги мағзи устухоним бўлуб эрди пора пора. На кўнгулдадур қарорим, на юзумда шарми оримСанга бердим ихтиёрим, мени давоми…

Шамси Бухорий (XIX-XX аср)

XIX аср иккинчи ярми ва XX аср бошида яшаб ижод қилган бухоролик ўзбек шоирларидан бири. МУХАММАС Фано дайриға йўл топмоғлиғим йўқтур манга имконЕталмай водийи мақсадга қолдим йўл аро ҳайрон.Ажаб савдо бошимға тушди йўқ дардимга ҳеч дармонБало дашти аро Мажнун менингдек давоми…

Маҳвий (XIX аср)

XIX асрда яшаб ижод қилган қўқонлик ўзбек шоирларидан бири. Асл исми Мирзо Худоёрдир. * * * Бу гулшан ичра ғурбатхоналардан ошёним бор,Этай даргоҳинга юз шукр, сендек меҳрибоним бор,Очилмас ғунчаи бахтим кўнгулда кўп фиғоним бор,Ҳифи сардимга маҳрам марҳаматли роздоним бор,Қариған чоқда давоми…

Қиёсий (XVIII аср)

XVIII асрда яшаб ижод қилган наманганлик ўзбек шоирларидан бири. Асл исми Муҳаммад Аминхўжа эшон. МУХАММАС Тийра кўнглумни чироғи васл ила равшан қилинг,Сакратиб бошимни помоли сумутавсан қилинг,Беибо қоним тўкуб ётган ерим гулшан қилинг,Жоними сарви равон андоғ олиб маскан қилинг,Кўкрагим чокин томошо давоми…

Низомий Хўқандий (XVII-XVIII аср)

Низомий Хўқандий (тахаллуси; асл исм-шарифи Низомиддин Муҳаммадаминхўжа ўғли) (17-асрнинг охири — 18-аср боши) — шоир. Бухорода таҳсил кўрган. Низомий Хўқандийдан фалсафий мазмундаги «Мажмуат ул-мақосид» («Мақсадлар мажмуаси») номли китоб, 300 га яқин ғазал ва мухаммаслардан иборат шеърлар тўплами қолган. Унинг айрим давоми…

Нола (XIX аср)

XIX асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод қилган ўратепалик ўзбек шоирларидан бири. 1845 йили Риштонда вафот этган. * * * Даҳрдин мен чекмаган андуҳу меҳнат қолдимуБошим узра ёрмаған гардундин офат қолдиму. Гарчи чекдим базми васлинг ичра ишрат соғариҲажрдин мен ютмаган хуноби давоми…