E-reader‘лар учун EPUB форматидаги мобил китоблар (430 та)

Абдукарим Жумабоев. Марғилон қўймас мени (кирилл)
Абдукарим Жумабоев. Марғилон қўймас мени
Абдукарим Жумабоев. Марғилонда бўлганмисиз ҳеч (кирилл)
Абдукарим Жумабоев. Марғилонда бўлганмисиз ҳеч
Абдулаҳад Муҳаммаджонов. Темур ва темурийлар салтанати (кирилл)
Абдулаҳад Муҳаммаджонов. Темур ва темурийлар салтанати
Абдулҳамид Чўлпон. Кеча ва кундуз (кирилл)
Абдулҳамид Чўлпон. Кеча ва кундуз (роман)
Абдулҳамид Чўлпон. Яна олдим созимни (кирилл)
Абдулҳамид Чўлпон. Яна олдим созимни
Абдулла Авлоний. Мухтасар тарихи анбиё ва тарихи Ислом (кирилл)
Абдулла Авлоний. Мухтасар тарихи анбиё ва тарихи Ислом
Абдулла Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд Ахлоқ
Абдулла Айизов. Полвон йиғлаган тун (кирилл)
Абдулла Айизов. Полвон йиғлаган тун (қисса)
Абдулла Орипов. Ҳаж дафтари (кирилл)
Абдулла Орипов. Ҳаж дафтари
Абдулла Қаҳҳор. Даҳшат (ҳикоялар)
Абдулла Қаҳҳор. Ҳикоялар (кирилл)
Абдулла Қаҳҳор. Оғриқ тишлар (кирилл)
Абдулла Қаҳҳор. Оғриқ тишлар (комедия)
Абдулла Қодирий. Ҳикоялар (кирилл)
Абдулла Қодирий. Меҳробдан чаён (кирилл)
Абдулла Қодирий. Меҳробдан чаён (роман)
Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар (кирилл)
Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар (роман)
Абдулла Қодирий. Улоқда (ҳикоялар)
Абдуллоҳ Мурод. Қалбимизнинг нури
Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний (кирилл)
Абдулхолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний
Абдумутал Абдуллаев. Ҳазрати Аттор (кирилл)
Абдумутал Абдуллаев. Ҳазрати Аттор
Абдунаби Абдиев. Муаллақ одам (кирилл)
Абдунаби Абдиев. Муаллақ одам (қисса)
Абдуқаҳҳор Ғаффорий. Раънолигинг (кирилл)
Абдуқаҳҳор Ғаффорий. Раънолигинг
Абдуқаҳҳор Иброҳимов. Ойна синди (трагикомедия) (кирилл)
Абдуқаҳҳор Иброҳимов. Ойна синди (трагикомедия)
Абдуқаюм Йўлдош. Тўй (қисса) (кирилл)
Абдуқаюм Йўлдош. Тўй (қисса)
Абдуқаюм Йўлдош. Юлдузнинг йўли (қисса) (кирилл)
Абдуқаюм Йўлдош. Юлдузнинг йўли (қисса)
Абдурашид Абдураҳмонов. Туркий халқлар оғзаки ижоди
Абдурауф Фитрат. Ҳинд сайёҳининг қиссаси (кирилл)
Абдурауф Фитрат. Ҳинд сайёҳининг қиссаси
Абдурауф Фитрат. Мухтасар Ислом тарихи
Абдурауф Фитрат. Мухтасар Ислом тарихии (кирилл)
Абдурауф Фитрат. Публицистик асарлар (кирилл)
Абдурауф Фитрат. Публицистик асарлар
Абдурауф Фитрат. Юрт қайғуси (кирилл)
Абдурауф Фитрат. Юрт қайғуси (шеърлар)
Абдусодиқ Ирисов. Абу Али ибн Сино ҳаёти ва ижодий мероси (кирилл)
Абдусодиқ Ирисов. Абу Али ибн Сино ҳаёти ва ижодий мероси
Абдували Қутбиддин. Хаёл кечаси (кирилл)
Абдували Қутбиддин. Хаёл кечаси
Абу Али ибн Сино. Фалсафий қиссалар (кирилл)
Абу Али ибн Сино. Фалсафий қиссалар
Абу Али ибн Сино. Лирика (кирилл)
Абу Али ибн Сино. Лирика
Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи (кирилл)
Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи
Абулғозий Баҳодирхон. Шажараи тарокима (кирилл)
Абулғозий Баҳодирхон. Шажараи тарокима
Абулқосим Мамарасулов. Алибек ва қирқ дўстининг саргузаштлари (кирилл)
Абулқосим Мамарасулов. Алибек ва қирқ дўстининг саргузаштлари (кирилл)
Абулқосим Мамарасулов. Барлос қишлоғининг ойдин кечалари (ҳикоялар)
Абулқосим Мамарасулов. Барлос қишлоғининг ойдин кечалари (ҳикоялар)
Абулқосим Мамарасулов. Барлос қишлоғининг зумрад тонглари (кирилл)
Абулқосим Мамарасулов. Барлос қишлоғининг зумрад тонглари (ҳикоялар)
Аҳмад Аъзам. Асқартоғ томонларда (қисса)
Аҳмад Аъзам. Асқартоғ томонларда (қисса) (кирилл)
Аҳмад Аъзам. Бу куннинг давоми (қисса) (кирилл)
Аҳмад Аъзам. Бу куннинг давоми (қисса)
Аҳмад Аъзам. Ҳали ҳаёт бор (қисса) (кирилл)
Аҳмад Аъзам. Ҳали ҳаёт бор (қисса)
Аҳмад Аъзам. Соясини йўқотган одам
Аҳмад Лутфий Қозончи. Ўгай она (роман) (кирилл)
Аҳмад Лутфий Қозончи. Ўгай она (роман)
Аҳмад Лутфий Қозончи. Қайнона (кирилл)
Аҳмад Лутфий Қозончи. Қайнона (роман)
Аҳмад Лутфий Қозончи. Саодат асри қиссалари. 1-китоб
Аҳмад Лутфий Қозончи. Саодат асри қиссалари. 2-китоб
Аҳмад Лутфий Қозончи. Саодат асри қиссалари. 3-китоб
Аҳмад Лутфий Қозончи. Саодат асри қиссалари. 4-китоб
Аҳмад Муҳаммад. Қайнона ва келин (кирилл)
Аҳмад Муҳаммад. Қайнона ва келин
Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар (кирилл)
Аҳмад Яссавий. Ҳикматлар
Александр Пушкин. Танланган асарлар (кирилл)
Александр Пушкин. Танланган асарлар
Алишер Навоий. Арбаъин (40 ҳадис)
Алишер Навоий. Арбаъин (кирилл)
Алишер Навоий. Бадое ул-бидоя (кирилл)
Алишер Навоий. Бадое ул-васат (кирилл)
Алишер Навоий. Бадоеу-васат (Хазоинул маоний)
Алишер Навоий. Бадоеул-бидоя
Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин (кирилл)
Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин
Алишер Навоий. Фавоидул-кибар (Хазоинул маоний)
Алишер Навоий. Фавойид ул-кибар (кирилл)
Алишер Навоий. Ғаройиб ус-сиғар (кирилл)
Алишер Навоий. Ғаройибус-сиғар (Хазоинул маоний)
Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр (кирилл)
Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр насрий баёни (кирилл)
Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр (насрий баёни)
Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр
Алишер Навоий. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад (кирилл)
Алишер Навоий. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад
Алишер Навоий. Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер (кирилл)
Алишер Навоий. Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер
Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун (кирилл)
Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун
Алишер Навоий. Лисон ут-тайр (кирилл)
Алишер Навоий. Лисон ут-тайр насрий баёни (кирилл)
Алишер Навоий. Лисонут-тайр (насрий баёни)
Алишер Навоий. Лисонут-тайр
Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб (кирилл)
Алишер Навоий. Маҳбубул-қулуб
Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис (кирилл)
Алишер Навоий. Мажолисун-нафоис
Алишер Навоий. Мезон ул-авзон (кирилл)
Алишер Навоий. Мезонул-авзон
Алишер Навоий. Муҳокамат ал-луғатайн (кирилл)
Алишер Навоий. Муҳокаматул-луғатайн
Алишер Навоий. Муножот (кирилл)
Алишер Навоий. Муножот
Алишер Навоий. Муншаот (кирилл)
Алишер Навоий. Муншаот
Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат (кирилл)
Алишер Навоий. Насойимул-муҳаббат
Алишер Навоий. Наводир ун-ниҳоя (кирилл)
Алишер Навоий. Наводир уш-шабоб (кирилл)
Алишер Навоий. Наводирун-ниҳоя
Алишер Навоий. Наводируш-шабоб (Хазоинул маоний)
Алишер Навоий. Назм ул-жавоҳир (кирилл)
Алишер Навоий. Назмул-жавоҳир
Алишер Навоий. Қаро кўзум (кирилл)
Алишер Навоий. Қаро кўзум
Алишер Навоий. Рисолаи тийр андохтан (кирилл)
Алишер Навоий. Рисолаи тийр андохтан
Алишер Навоий. Сабъаи сайёр (кирилл)
Алишер Навоий. Сабъаи сайёр
Алишер Навоий. Садди Искандарий (кирилл)
Алишер Навоий. Садди Искандарий
Алишер Навоий. Сирож ул-муслимин (кирилл)
Алишер Навоий. Сирожул-муслимин
Алишер Навоий. Тарихи анбиё ва ҳукамо (кирилл)
Алишер Навоий. Тарихи анбиё ва ҳукамо
Алишер Навоий. Тарихи мулуки ажам (кирилл)
Алишер Навоий. Тарихи мулуки ажам
Алишер Навоий. Вақфия (кирилл)
Алишер Навоий. Вақфия
Алишер Навоий. Хамсат ул-мутаҳаййирин (кирилл)
Алишер Навоий. Хамсатул-мутаҳаййирин
Алихонтўра Соғуний. Шифо ул-илал (кирилл)
Алихонтўра Соғуний. Шифо ул-илал
Алихонтўра Соғуний. Туркистон қайғуси
Алихонтўра Соғуний. Туркистон қайғуси (кирилл)
Алий Назимо. Қизлар тарбияси (кирилл)
Алий Назимо. Қизлар тарбияси
Амина Шанликўғли. Виждон азоби (кирилл)
Амина Шанликўғли. Виждон азоби
Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи (кирилл)
Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи
Амир Темур ўгитлари (кирилл)
Амир Темур ўгитлари
Антон Чехов. Олчазор (комедия) (кирилл)
Антон Чехов. Олчазор (комедия)
Антон Чехов. Ваня тоға (песа)
Антон Чехов. Ваня тоға (песа) (кирилл)
Анвар Жавлонов. Тоғ бургути (қисса) (кирилл)
Анвар Жавлонов. Тоғ бургути (қисса)
Анвар Муқимов. Не кўйларга тушдим мано (қисса) (кирилл)
Анвар Муқимов. Не кўйларга тушдим мано (қисса)
Анвар Намозов. Азал котиблари (қисса) (кирилл)
Анвар Намозов. Азал котиблари (қисса)
Анвар Намозов. Нотаниш (қисса) (кирилл)
Анвар Намозов. Нотаниш (қисса)
Анвар Обиджон. Безгакшамол-2
Анвар Обиджон. Кезаргон бойчечак
Анвар Обиджон. Мешполвоннинг жанглари
Анвар Обиджон. Олтин юракли автобола
Анвар Обиджон. Қоринботир
Асқад Мухтор. Инсонга қуллуқ қиладурмен (ҳикоялар) (кирилл)
Асқад Мухтор. Инсонга қуллуқ қиладурмен (ҳикоялар)
Асқад Мухтор. Сизга айтар сўзим (кирилл)
Асқар Мухтор. Сизга айтар сўзим
Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳоннамойи (кирилл)
Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳоннамойи
Азиз Несин. Ғаройиб болалар (роман)
Азиз Несин. Ғаройиб болалар (роман) (кирилл)
Азиз Саид. Дили қани Бедилнинг (кирилл)
Азиз Саид. Дили қани Бедилнинг
Азизбек Анвар. Осмоннинг охири (кирилл)
Азизбек Анвар. Осмоннинг охири
Баҳодир Абдураззоқ. У (қисса) (кирилл)
Баҳодир Абдураззоқ. У (қисса)
Баҳром Рўзимуҳаммад. Теракка яқин юлдуз (кирилл)
Баҳром Рўзимуҳаммад. Теракка яқин юлдуз
Баҳромова Р., Абдусатторов А. Вирусли гепатитдан эҳтиёт бўлинг (кирилл)
Бахтиёр Абдуғафур. Олтинчи йўлак (кирилл)
Бахтиёр Абдуғафур. Олтинчи йўлак
Бахтиёр Муҳаммадамин. Сирдошим — қизим, эшит (кирилл)
Бахтиёр Муҳаммадамин. Сирдошим — қизим, эшит
Беҳзод Фазлиддин. Сен қачон гуллайсан (кирилл)
Беҳзод Фазлиддин. Сен қачон гуллайсан
Белуха У.К. Аллергия (кирилл)
Бобораҳим Машраб. Мабдайи нур (кирилл)
Бобораҳим Машраб. Мабдайи нур
Боқижон Тўхлиев. Адабиёт
Ботирхон Валихўжаев. Буюк маънавий муршид (кирилл)
Ботирхон Валихўжаев. Буюк маънавий муршид
Чархий. Қиёлаб ўтди
Чингиз Айтматов, Мухтор Шохонов. Чўққида қолган овчининг оҳи-зори
Чингиз Айтматов, Мухтор Шохонов. Чўққида қолган овзининг оҳи-зори (кирилл)
Чингиз Айтматов. Алвидо, эй Гулсари (кирилл)
Чингиз Айтматов. Алвидо, эй Гулсари (қисса)
Чингиз Айтматов. Асрга татигулик кун (кирилл)
Чингиз Айтматов. Биринчи муаллим (кирилл)
Чингиз Айтматов. Биринчи муаллим (қисса)
Чингиз Айтматов. Бўтакўз (кирилл)
Чингиз Айтматов. Бўтакўз (қисса)
Чингиз Айтматов. Чингизхоннинг оқ булути (кирилл)
Чингиз Айтматов. Чингизхоннинг оқ булути (қисса)
Чингиз Айтматов. Эрта қайтган турналар (кирилл)
Чингиз Айтматов. Эрта қайтган турналар (қисса)
Чингиз Айтматов. Ҳикоялар
Чингиз Айтматов. Жамила (кирилл)
Чингиз Айтматов. Жамила (қисса)
Чингиз Айтматов. Оқкема (кирилл)
Чингиз Айтматов. Оқкема (қисса)
Чингиз Айтматов. Қиёмат (кирилл)
Чингиз Айтматов. Қиёмат (роман)
Чингиз Айтматов. Сарвқомат дилбарим (кирилл)
Чингиз Айтматов. Сарвқомат дилбарим (қисса)
Чингиз Айтматов. Соҳил ёқалаб чопаётган Олапар (кирилл)
Чингиз Айтматов. Соҳил ёқалаб чопаётган Олапар (қисса)
Чингиз Айтматов. Сомон йўли (кирилл)
Чингиз Айтматов. Сомон йўли (қисса)
Чўлпон Эргаш. Ой чодир тикмоқда (кирилл)
Чўлпон Эргаш. Ой чодир тикмоқда
Чори Аваз. Тортилган камон (кирилл)
Чори Аваз. Тортилган камон
Давлат Полвон. Жўнатилмаган мактуб (кирилл)
Давлат Полвон. Жўнатилмаган мактуб
Даврон Ражаб. Бир томчи юлдуз (кирилл)
Даврон Ражаб. Бир томчи юлдуз
Девид Зелцер. Омен (1-китоб)
Дилманов И. Чет эл адабиёти тарихи
Эдитҳ Шрайбер-Вике. Антон бўрини учратган кеча
Эдуард Ваврушка. Изқувар Брок (ертак)
Эркин Аъзам. Чапаклар ёки чалпаклар мамлакати (қисса)
Эркин Воҳидов ва б. Навоий ғазалларига шарҳлар (кирилл)
Эркин Воҳидов ва б. Навоий ғазалларига шарҳлар
Эрнест Хемингуэй. Чол ва денгиз (кирилл)
Эрнест Хемингуэй. Чол ва денгиз (қисса)
Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони (кирилл)
Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони
Фароғат Камол. Ҳолатлар китоби
Ҳамид Абсамиев. Туркий халқлар адабиёти
Ҳамид Олимжон. Танланган асарлар
Ҳамза Ҳамкимзода Ниёзий. Танланган асарлар
Ҳайитов Ш., Раҳматов И., Сабиров Н. Ўрта асрлар жаҳон тарихи
Ҳайнриҳ Ҳайне. Ёшлик изтироблари
Идиров У., Ғозиев С. Аждодларимиз ижтимоий-сиёсий ва маънавий-ахлоқий қарашлари
Иқбол Мирзо. Агар жаннат кўкда бўлса
Исҳоқхонтўра Ибрат. Тарихи Фарғона
Исмоилов А, Раупова Л. Янги ўзбек имлоси
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Агата Кристи. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Акутагава Рюноске. Қисса ва ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Албер Камю. Эсселар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Андре Моруа. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Анор. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Антон Чехов. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Чингиз Айтматов. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Дино Буццати. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Эрнест Хемингуэй. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Габриэл Гарсиа Маркес. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Ги де Мопассан. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Ҳерманн Ҳессе. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Иван Бунин. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Жек Лондон. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Константин Паустовский. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Марк Твен. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Милорад Павич. Қисса ва ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Нажиб Маҳфуз. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Нодар Думбадзе. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. ЎГенри. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Оноре де Бальзак. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Рабиндранат Тагор. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Роберт Шекли. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Розия Тужжор. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Содиқ Ҳидоят. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Сомерсет Моем. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Стивен Кинг. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Теодор Драйзер. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Умар Сайфиддин. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Василий Шукшин. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Хорхе Луис Борхес. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Хуан Карлос Онетти. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Хулио Кортасар. Ҳикоялар
Жаҳон адабиёти дурдоналаридан. Ясунари Кавабата. Ҳикоялар
Жамила Эргашева. Зулфизар (қисса)
Жеймс Жойс. Мусаввирнинг ёшликдаги шамоили (роман)
Жўржий Зайдон. Фарғона келини (кирилл)
Жўржий Зайдон. Фарғона келини (роман)
Жозеф Ҳовард. Омен (2-китоб)
Жуброн Ҳалил Жуброн. Ал Мустафо
Жумаев А. Қадимги дунё тарихи
Жумаева С. Адабиётшунослик асослари
Жумаева С. Ўзбек адабиёти тарихи
Карим Маҳмудов. Қизиқарли пазандалик
Комил Хоразмий. Танланган шеърлар
Кришан Чандар. Мусаффо осмон (қисса)
Лесли Уоллер. Банкир (роман)
Лев Толстой. Ҳожимурод (кирилл)
Лев Толстой. Ҳожимурод (қисса)
Лев Толстой. Иқрорнома (кирилл)
Лев Толстой. Иқрорнома
Лутфуллаева М., Мурадова Г. Энглиш ин топиcс
Мамасоли Жумабоев. Болалар адабиёти
Миркарим Осим. Алжабрнинг туғилиши (қисса)
Миркарим Осим. Ибн Сино қиссаси (қисса)
Мирпўлат Мирзо. Таскин
Михаил Булгаков. Уста ва Маргарита (кирилл)
Михаил Булгаков. Уста ва Маргарита (роман)
Муҳаммад Юсуф Баёний. Шажараи хоразмшоҳий
Муҳаммад Юсуф. Булбулга бир гапим бор
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Адибус соний (кирилл)
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Адибус соний
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Бадиий асарлар (шеърлар, ҳикоялар)
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Мақолалар, нутқлар, хотиралар
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Мусулмонлик (кирилл)
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Мусулмонлик
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Танланган асарлар (кирилл)
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Ер юзи (кирилл)
Мунаввар қори Абдурашидхонов. Ер юзи
Муқаддас Тожибоева. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти
Мурод Мансур. Жудолик диёри (1-китоб)
Мурод Мансур. Жудолик диёри (2-китоб)
Мурод Мансур. Жудолик диёри (3-китоб)
Мустай Карим. Ой тутилган тунда
Наби Жалолиддин. Кўнгил озод
Наби Жалолиддин. Умар Хайём (роман)
Назар Эшонқул. Маймун етаклаган одам
Назокат Азим. Идора этилганлар (қисса)
Нормурод Норқул. Дийдор кўприги
Нусрат Раҳмат. Буни ҳаёт дебдилар (роман)
Нусрат Раҳмат. Фарзандга ўгитлар
Нусрат Раҳмат. Калвак Махсум номалари
Нусрат Раҳмат. Мен журналистман
Ўктам Мирзаёр. Огоҳ кўнгил
Ўзбек халқ эртаклари (кирилл)
Обилқосимов М., Холиқулова Х. Ўзбек давлатчилиги тарихи
Омон Мухтор. Амир Алишернинг дарди
Ойбек. Қутлуғ қон (роман)
Оз-оз ўрганиб доно бўлур
Паҳлавон Маҳмуд. Рубоийлар
Пауло Коэло. Алкимёгар (кирилл)
Пауло Коэло. Алкимёгар (роман)
Пиримқул Қодиров. Авлодлар довони (роман)
Пиримқул Қодиров. Эрк (қисса)
Пиримқул Қодиров. Юлдузли тунлар (роман)
Қамариддин Усмонов ва б. Ўзбекистон тарихи
Қамариддин Усмонов. Ўзбекистон тарихи (Миллий Истиқлол даври)
Қамчибек Кенжа. Палахмон тошлари (роман)
Қамчибек Кенжа. Тошқин (қисса)
Қочқор Норқобил. Қуёшни сен уйготасан
Қутлибека Раҳимбоева. Узун кундузлар
Рабиндранат Тагор. Нур ва соялар
Рашод Нури Гунтекин. Чолиқуши (кирилл)
Рашод Нури Гунтекин. Чолиқуши (роман)
Рауф Парфи. Тавба
Рауф Субҳон. Афсонанинг давоми
Рей Бредбери. Марсга ҳужум (роман)
Ризоуддин ибн Фахруддин. Аҳлу аёл
Рубоиёт. Абу Абдулло Рудакий (кирилл)
Рубоиёт. Абу Абдулло Рудакий
Рубоиёт. Абулвафо Хоразмий (кирилл)
Рубоиёт. Абулвафо Хоразмий
Рубоиёт. Абусаид Абулхайр (кирилл)
Рубоиёт. Абусаид Абулхайр
Рубоиёт. Адиб Собир Термизий (кирилл)
Рубоиёт. Адиб Собир Термизий
Рубоиёт. Бобо Тоҳир (кирилл)
Рубоиёт. Бобо Тоҳир
Рубоиёт. Хожа Абдуллоҳ Ансорий (кирилл)
Рубоиёт. Хожа Абдуллоҳ Ансорий
Рубоиёт. Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний (кирилл)
Рубоиёт. Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний
Садриддин Айний. Судхўрнинг ўлими (қисса)
Саид Аҳмад. Ғилдирак (қисса)
Саид Аҳмад. Келинлар қўзғолони
Саид Аҳмад. Куёв (комедия)
Саид Аҳмад. Таъзим (ҳикоялар)
Саид Анвар. Қишлоғимиз қизиқчилари
Саида Зуннунова. Ҳикоялар
Сайёра Бекчанова. Ўзбек болалар адабиёти
Шаҳодат Улуғ. Фақат сен йиғлама (1-китоб)
Шаҳодат Улуғ. Жайҳун эпкинлари (2-китоб)
Шароф Бошбеков. Фалакнинг гардиши (киноқисса)
Шароф Бошбеков. Темир хотин (комедия)
Шавкат Раҳмон. Сайланма
Собир Ўнар. Бибисора (қисса)
Собир Сайҳон. Буғдой экиб арпа ўрганлар (қисса)
Собир Сайҳон. Юрт соғинчи (қисса)
Сомерсет Моэм. Чандиқли киши (ҳикоялар)
Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайди (кирилл)
Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайди (роман)
Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом (кирилл)
Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом (қисса)
Тоғай Мурод. Отамдан қолган далалар (кирилл)
Тоғай Мурод. Отамдан қолган далалар (роман)
Тоҳир Малик. Иймонлашиш умиди
Тоҳир Қаҳҳор. Эшик тақиллаётир
Тоҳир Хўжаев. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи. 1-қисм
Тоҳир Хўжаев. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи. 2-қисм
Турсун Али. Уйғоқ сукунат
Умар Хайём, Абу Али ибн Сино ва б. 333 рубоий (кирилл)
Умар Хайём, Абу Али ибн Сино ва б. 333 рубоий
Усмон Азим. Сайланма
Усмонов М. Энг янги тарих (1918-1945)
Валентин Распутин. Ёнғин (кирилл)
Валентин Распутин. Ёнғин (қисса)
Холманова З. Тилшуносликка кириш
Худоёрова М. Шўро даври ўзбек адабиёти тарихи
Яшар Камол. Илонни ўлдирсалар (роман)
Йўлдош Солижонов. Жадид адабиёти
Юнус Бобоқулов, Улуғбек Кўчимов. Жаҳон адабиёти
Зебинисо Аҳмедова, Зариф Қувонов. Нутқ маданияти