Хироси Нуяма

ҚОР ЁНАДИ ЛОВУЛЛАБ… Деразада ўтираман Аста эгиб бош. Деразада дам олади Совқотган қуёш. Совуқ нурин ойнасига Сочиб, уялиб.Мен тураман чап елкам-лаУнга суялиб… Деразанинг чап ёнидан Қилсам томоша, Зираклардек тизилишибЧап елкам оша, Совуқ камоқ бўғотида Қатор сумалак.Машъум қишнинг шум инъоми Шу давоми…

Сиродзи Сато

ИЖОД Ижодда ҳуснихатКўп ҳам зарурмас…Майли, у чаплашган,Майли,жимжима,Майли, у хунукдир,Тик, адл турмас,Ё ўнгга, ё чапгаҚийшайса нима!Майли, у ўқишгаҚийин бўлса ҳам.Мағзида ҳақиқат қони юрса, бас!Номусу инсофдан нидо берса, бас!Бундайин дастхатларЭҳ, қандай кўркам!Шу учун ҳамишаИкки сўз фақат,Икки сўз ёзаман:«Тинчлик! Ҳуррият!» Шуҳрат таржимаси

Сиродзи Цубои

ҚЎШИҚ Қаёққа боқмагин — ҳаммаёқ девор,Қаёққа боқмагин — милтиқ ўқталган.Ўртада бир мудҳиш сукут ҳукмдор,Ўртада бир қулоч масофа қолган.Яқинлаб… яқинлаб келмоқда ана,Ана у ўқ узди…Ва лекин қўшиқЯнада жаранглаб,Қирлардан ошиб,Кўкларда каптардек учмоқда яна. Ҳаттоки, қўшиққа ўқ узар улар!Ҳаттоки, қўшиққа ўқ узар улар! давоми…

Сумако Фукуда

ҚОР Қор ёғади секин,, осуда,Қор тўсади куннинг кўзини.Оқ бинт каби ўрайди астаҚора ернинг маъсум юзини…Қип-яланғоч бутоқларда қор,Симёғочу, ўтлоқларда қор,Том бошида — ҳамма ёқда қор! Касалхона саҳнида сакраб,Ҳуркиб юрган чумчуқлар кетди.Ташқарида қор ёғар фақат,Қор ёғади узилмай кети.Ичкарида қалб эзар ғурбат,Бахти қора давоми…

Мититака Ямада

ТОНГ МАНЗАРАСИ Олтин қўнғиз ивирлаб,Нозик қадам босади.Нозли шамол шивирлабЧорраҳада эсади.Ҳар ўткинчи барига,Енгларига илашиб…Вақт ўтмоқда талашиб… Янграб Шуберт мақомиТонг қўйнига оқади.Гўё туман чулғаганОлисни уйғотади.Гўё тонгнинг юзигаКуйдан шуъла пуркайди.Гўё уфқ лабигаҚизил бўёқ суркайди…Йўл четида мизғиганКўм-кўк, кўм-кўк – ҳар япроқГўё тонг мўъжизасинКўрмагандек ҳеч давоми…

Камэтаро Танака

ҲАҚИҚИЙ КЎРИНИШ Вайрона ёнида тураман ёлғиз.Иссиқ ёз. Шуқуҳли кўкалам ҳар ён.Оппоқ ой нурида қаршимда шу кезБир ажиб манзара бўлур намоён:Қутурган зўр портлаш қирғоғу тўғонИккисин бир йўла кўкка отади.Бинолар йўқолар беному нишон,Тепаю ўтлоқлар сувга ботади…Сокинлик қўнгандир кўлнинг юзига,Осмону кўл ичра юлдузлар давоми…

Мияо Охара

“АТОМ БОМБАСИНИНГ ГУЛИ” Сув сапчиб қирғоққаЯсси қумлоқдаКўпикдан қолдирди бир гул чамбарак.Ана шу кўпик гул товланган чоқдаҚинидан чиққудек бўлди бу юрак,Эҳ, қандай ёнади гулхандай лов-лов,Кўзингни олади боққанинг замон!Эсимга туширди кўз ёшим дарровБахтимга ўт кетган у кунни шу он.У кунки, тиккадан оғганда давоми…

Кисиро Танака

ТЕПАЛИК Ниносима — ям-яшил орол,Ҳу, тепалик. Унга назар сол,Унга дафн этилган қизим…Унинг исми беному нишонЎчиб кетган минглар қатори…Оҳ, аламдан ўртанади жон…Хиросима — шум атом шаҳри! ҚУЁШ БОТИШИ Эшитолмам айтган сўзингни,Кўролмайман сенинг ўзингни…Мактабингнинг вайронасидаЁнар ботган қуёшнинг нури… Хиросима — шум атом давоми…

Сосюн Фукагава

КЎККА ЧЎЗИЛГАН ҚЎЛЛАР Хиросима шаҳрини шарттаҚоқ иккига бўлиб, айқириб,Қирғоқларга бошини урибОқар дарё — мовий ва катта.Суяк кўрдим тубида ногоҳ,У даҳшатли кундан бир гувоҳ… Кимники бу қордек оқ суяк,Мана бу қўл, мана бу ияк?Кўз олдимга келди ногаҳонТундек қора сочли жононлар,Шу сочларни давоми…

Ёсано Акико (1878-1942)

Қўрқоқлик Менга девдиларки, бу йўлСени ўлим чоҳига элтар,Ва мен ярим йўлда ортимга қайтдим.Шундан буён мени чорлайверадиҚинғир-қийшиқ, хилват, сўқир сўқмоқлар. Рус тилидан Абду Наби таржимаси