Одилжон Жаъфаров. Чугучаклик ўзбеклар

Тарихий ҳужжатларда кўрсатилишича, ўзбеклар Шарқий Туркистоннинг шимолий қисмига, асосан чегарага яқин Чугучак шаҳрига 1850 йилдан кела бошлашган. Ҳозирги Чугучак шаҳри ўрнида қадимда олис сафарга чиққан савдо карвонлари дам оладиган қўрғон бекат бўлган. Қорасув бўйларидаги бу кўрғон атрофида Тошкент, Самарқанд, Марғилон, давоми…

Муҳаммад Али. Бунёдкорнинг толеи

Соҳибқирон ҳар ердаким, иморатқа қобил ер кўрса эрди, ул ерда, албатта, бир иморат солур эрди.Шарафиддин Али ЯЗДИЙ Соҳибқирон Амир Темур таваллудига олти юз етмиш икки йил тўлмоқда. Орадан шунча йиллар ўтишига қарамай улуғ бобомиз даврига, шахсига, ҳаёти ва фаолиятига бўлган давоми…

Миср тарихида ўзбеклар

Ўзбекларнинг Мисрда тутган ўрни, уларнинг подшоҳлик билан боғлиқликларини теран англаш ҳар икки мамлакат ўртасидаги дўстликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.Ўзбеклар Мисрда волийлик, ҳокимлик қилишди, нуфузли маҳкамаларда раҳбар, амир, қўшинга қўмондон бўлишди. Узоқ давр ичида Мисрнинг сиёсий-идоравий, ижтимоий-маданий ҳаётида алоҳида ўрин эгаллашди.Аббосийлар давоми…

Этни тирноқдан ажратиб бўлмайди

Ҳаёт турфа жумбоқларга бой. Одамзоднинг тафаккури юксалиб, маданий савияси ошиб борган сари ихтилофлар, зиддиятлар, тўқнашувлар камайиши керак эди. Аммо парадоксни кўрингки, колониализм юзйиллиги саналган XX асрдан – интеллектуал билимлар юзйиллиги саналган XXI асрга ўнлаб қуролли тўқнашув ва ихтилофлар мерос бўлиб давоми…

Пиримқул Қодиров. Дунёни лол қолдирган сиймо

Жаҳон тарихида ёрқин из қолдирган улкан қаҳрамонликлар Ватанни босқинчилар асоратидан озод этиб, элу юртни мустамлака зулмидан халос этишда яққол намоён бўлади. Ўз халқининг даҳо халоскори сифатида довруқ қозонган соҳибқирон Амир Темур бобомиз шундай табаррук сиймолардан ҳисобланади.Ўзбекистон халқ ёзувчиси Пиримқул Қодировнинг давоми…

Камол Матёқубов. Водий дурдонаси

Водийда 1,5 миллион йиллик кўҳна тарих излари, 3,5-4 минг йиллик қадимиятга боғлиқ нодир осори-атиқалар мавжуд экан, бу ерда ўтмишда шаҳарлар, қалъалар бўлмаганми, давлатлар ташкил этилмаганми, деган саволлар туғилади. Албатта, мамлакатимизнинг бошқа ҳудудларидаги каби водийда ҳам қадимда илк шаҳарлар, қалъалар барпо давоми…

Поён Равшанов. Мозийнинг унутилмас сабоғи

Яқин кечмишимизнинг ҳали идрок этилмаган саҳифалари кўп. Мозийга ичкарилаб борган сари нафақат тарихий сиймолар, шунингдек, воқеа-ҳодисалар бешигини тебратган оддий одамлар тақдирига ҳам дуч кела бошлайсиз. XX асрнинг иккинчи ярми бошларида Китобда Жўрабек, Шаҳрисабзда Бобобек ҳоким бўлган даврда бу шаҳарларнинг мавқеи давоми…

Ҳамидулла Дадабоев. Соҳибқиронга ато қилинган хислатлар

Амир Темур тарихини ёритишга бағишланган манбаларни ўрганиш, қайта-қайта мутолаа қилиш уларда Соҳибқиронга хос кўпдан-кўп хислатлар ўз ифодасини топганлиги борасида мулоҳаза юритиш имкониятини туғдиради.Буюк аждодимизнинг суврати ва сийрати ҳақида гап кетганда, биз, авваламбор, унинг марказлашган давлатни барпо этиш йўлидаги стратегияси, жаҳон давоми…

Ҳаким Сатторий. Чақинли лаҳзалар (2007)

Соҳибқирон Амир Темурнинг инсоният тарихидаги ўрни аллақачон эътироф этилган. Ул зоти шарифнинг одамзот силсиласида такрорланмас ҳодиса экани бор гап.Айнан мустақил Ўзбекистон давлатининг бўй кўрсатиши билан ҳазратнинг таржимаи ҳолини ўрганиш учун, биринчидан, имконият юзага келди, иккинчидан, бу юмушга зарурат пайдо бўлди давоми…

Дилором Алимова. Ўзликни англаш машаққатлари (2005)

ХХ аср бошларида Туркистонда жадидчилик номи билан машҳур бўлган «ижтимоий-маънавий юксалиш»ни ҳақли суратда буюк француз инқилобини тайёрлаган ХVIII аср Европасидаги маърифатпарварлик ҳаракатига тенглаштириш мумкин. Қолаверса, ХХ аср тонги Туркистонда шунчаки маънавий уйғониш даври бўлибгина қолмай, балки зиёлиларнинг мамлакат ва халқ давоми…