Абдужаббор Яҳёев. Соҳибқироннинг меъморий мероси

Буюк саркарда ва давлат арбоби Амир Темур даврининг жаҳон цивилизацияси тарихидаги юксак ўрнини баҳолашда унинг фаолиятидаги бунёдкорлик ишлари, айниқса, меъморчилик ва шаҳарсозлик санъати алоҳида ўрин тутади. Мамлакатимиз ҳудудида мавжуд бўлган тўрт мингдан зиёд моддий-маънавий обида, жумладан, Шаҳрисабз ва Самарқанддаги тарихий давоми…

Анвар Намозов. 37-йил жаллодлари

Қатағон йиллари ҳақида гап кетганда, мустабид тузум, ноодил салтанат, адолатсиз замон, минглаб одамлар умрининг бевақт хазон бўлгани ҳақида эшитамиз. Яқин-яқингача эса сталинчилар ва ўша замон руҳи билан яшовчилар “стахановчилар” — НКВД жаллодлари ҳақида сукут сақлаб, ҳеч нима дейишмаган. Ваҳоланки, бу давоми…

Ҳасан Қудратуллаев. Хат тозалиги руҳ тозалигидир

Мовароуннаҳр тарихида араб алифбоси, гарчи бу ўлкаларда унгача амал қилган суғд, хатти куфий, сих ёзувлари умрини қисқартирган бўлса-да, асрлар оша авлодларимиз томонидан яратилган ганжиналарнинг бизгача етиб келишида асосий восита хизматини ўтади. Бу хат тарихини ўрганиш, турли даврларда алломалар ва тарихнависларнинг давоми…

Мансурхон Тоиров. Уруш аёллар иши эмас

Қуйидаги сатрларни кўзда ёш, қалбда изтироб билан ёздим. Муаллиф Ривоят қилишларича, қадим замонда Ҳиндистонда браҳманлар бир қизалоқни мукаммал тарбиялайдилар. Улғайганида бағоят гўзал малакка ҳамма йигит ошиқ бўлиб қолади. Лекин унинг висолига етмоқ учун мисли кўрилмаган қаҳрамонликлар кўрсатиш шарт эди. Рожанинг давоми…

Иномжон Абдиев. Асрлар махзани битилган қоғоз

Ҳар бир даврнинг ўз яратиғи, жаҳоншумул кашфиётлари бўлади. Бундан ўн тўрт аср муқаддам бутун дунёда Самарқанд қоғозидан бебаҳороқ нарсани топиш қийин эди. Алгебра фани асосчиларидан бири ал Хоразмий ҳам бир дўстига ёзган мактубида Самар­қанд қоғозининг ниҳоятда қимматлилигини таъкидлаб ўтади. Дарҳақиқат, давоми…

Тоштемир Турдиев. Денов — қадимий шаҳар

Академик Г.А.Пугаченкованинг “Холчаён” номли китоби ўтган асрнинг олтмишинчи йилларида чоп этилган. Китоб милоддан аввалги III-I асрларда тараққий этган, ҳаттоки гуллаб-яшнаган манзил, бугунги ибора билан айтганда, бир шаҳар ҳақида маълумотлар беради ва бу шаҳарнинг номини Холчаён деб атаган муаллиф тафсилотларини баён давоми…

Бойбўта Дўстқораев. Ҳурликка интилган «Ҳуррият»

«Ҳуррият» газетаси юртимизда 1335 ҳижрий йилнинг 7 ражабидан, милодий 1917 йилнинг 16 апрелидан сиёсий, адабий, иқтисодий, илмий газета сифати билан Самарқандда ҳафтасига икки мартадан чиқа бошлади. Унинг 1-сонида шундай қайд мавжуд: «Ҳуррият» ғазетасига ушбу муҳаррирлар муованат (ёрдам.- Б.Д.) қилурлар: 1) давоми…

Ҳаким Сатторий. Амир Темур ғоридаги синоатлар

Соҳибқирон Амир Темур ҳақида гап кетганда Яккабоғ тумани ҳудудидаги Ҳисор тоғ тизмалари бағрида жойлашган ғор тез-тез тилга олинади. Унга халқ қасоскори Ҳошим ибн Ҳаким — Муқанна қадам қўйгани ҳақида маълумотлар учраса-да, халқ хотирасида “Амир Темур ғори” номи билан яшаб қолган. давоми…

Ҳаким Сатторий. Қалб ва қанотлар

Босқинчиларга қарши муҳорибасининг энг чўққиси ва шафқатсизи — Синд дарёсининг Нилоб кечуви яқинида толеъ унга бир кулиб боққанди. Жасорат билан душманнинг темирдан ҳам мустаҳкам мудофаасини ёриб борди, Чингизхонга қилич сирпаб, белига арқон ташлаб, судраб жўнади. Фақат қисмат қиличи арқонни кесиб давоми…

Ҳаким Сатторий. Темурийлар қудрати — уларнинг оиласида эди

Мабодо одам боласи ўз Яратувчисининг мезону тақиқларини писанд қилмайдиган даражада ҳаволаниб кетган тақдирда ҳам бир пиёла иссиқ сув ё бир тишлам нонни хотиржам истеъмол қилиш истаги орзусидан воз кеча олмайди. Боқий қадриятларнинг гувоҳлик беришича, ана шундай буюк фароғатни кишига фақат давоми…