Этни тирноқдан ажратиб бўлмайди

Ҳаёт турфа жумбоқларга бой. Одамзоднинг тафаккури юксалиб, маданий савияси ошиб борган сари ихтилофлар, зиддиятлар, тўқнашувлар камайиши керак эди. Аммо парадоксни кўрингки, колониализм юзйиллиги саналган XX асрдан – интеллектуал билимлар юзйиллиги саналган XXI асрга ўнлаб қуролли тўқнашув ва ихтилофлар мерос бўлиб давоми…

Пиримқул Қодиров. Дунёни лол қолдирган сиймо

Жаҳон тарихида ёрқин из қолдирган улкан қаҳрамонликлар Ватанни босқинчилар асоратидан озод этиб, элу юртни мустамлака зулмидан халос этишда яққол намоён бўлади. Ўз халқининг даҳо халоскори сифатида довруқ қозонган соҳибқирон Амир Темур бобомиз шундай табаррук сиймолардан ҳисобланади.Ўзбекистон халқ ёзувчиси Пиримқул Қодировнинг давоми…

Камол Матёқубов. Водий дурдонаси

Водийда 1,5 миллион йиллик кўҳна тарих излари, 3,5-4 минг йиллик қадимиятга боғлиқ нодир осори-атиқалар мавжуд экан, бу ерда ўтмишда шаҳарлар, қалъалар бўлмаганми, давлатлар ташкил этилмаганми, деган саволлар туғилади. Албатта, мамлакатимизнинг бошқа ҳудудларидаги каби водийда ҳам қадимда илк шаҳарлар, қалъалар барпо давоми…

Поён Равшанов. Мозийнинг унутилмас сабоғи

Яқин кечмишимизнинг ҳали идрок этилмаган саҳифалари кўп. Мозийга ичкарилаб борган сари нафақат тарихий сиймолар, шунингдек, воқеа-ҳодисалар бешигини тебратган оддий одамлар тақдирига ҳам дуч кела бошлайсиз. XX асрнинг иккинчи ярми бошларида Китобда Жўрабек, Шаҳрисабзда Бобобек ҳоким бўлган даврда бу шаҳарларнинг мавқеи давоми…

Ҳамидулла Дадабоев. Соҳибқиронга ато қилинган хислатлар

Амир Темур тарихини ёритишга бағишланган манбаларни ўрганиш, қайта-қайта мутолаа қилиш уларда Соҳибқиронга хос кўпдан-кўп хислатлар ўз ифодасини топганлиги борасида мулоҳаза юритиш имкониятини туғдиради.Буюк аждодимизнинг суврати ва сийрати ҳақида гап кетганда, биз, авваламбор, унинг марказлашган давлатни барпо этиш йўлидаги стратегияси, жаҳон давоми…

Ҳаким Сатторий. Чақинли лаҳзалар (2007)

Соҳибқирон Амир Темурнинг инсоният тарихидаги ўрни аллақачон эътироф этилган. Ул зоти шарифнинг одамзот силсиласида такрорланмас ҳодиса экани бор гап.Айнан мустақил Ўзбекистон давлатининг бўй кўрсатиши билан ҳазратнинг таржимаи ҳолини ўрганиш учун, биринчидан, имконият юзага келди, иккинчидан, бу юмушга зарурат пайдо бўлди давоми…

Дилором Алимова. Ўзликни англаш машаққатлари (2005)

ХХ аср бошларида Туркистонда жадидчилик номи билан машҳур бўлган «ижтимоий-маънавий юксалиш»ни ҳақли суратда буюк француз инқилобини тайёрлаган ХVIII аср Европасидаги маърифатпарварлик ҳаракатига тенглаштириш мумкин. Қолаверса, ХХ аср тонги Туркистонда шунчаки маънавий уйғониш даври бўлибгина қолмай, балки зиёлиларнинг мамлакат ва халқ давоми…

Шариф Юсупов. Машъум хато ёки гап канизакда эдими? (2005)

XIX аср иккинчи ярмида Туронзаминнинг Россия томонидан нисбатан осонгина босиб олиниши сабаблари хусусида гап борганда, кўп ҳолларда, ўлкадаги Қўқон, Хива хонликлари Бухоро амирлиги ҳукмфармолари ўзаро аҳил бўлмагани масаласи таъкидланади. Бу фикр муайян даражада тўғри. Негаки, Россия босқинидан олдинги даврларда ҳам давоми…

Жан (Иоанн). Амир Темур ва унинг саройи

Ғарбий Оврўпо халқлари адабиётларида Амир Темур ҳаёти ва фаолиятига бағишланган асарлар ниҳоятда кўп, бироқ Соҳибқирон ҳақидаги илк асарлар эсдаликлар тарзида ёзилган бўлиб, улар Амир Темур замондошлари қаламига мансубдир. Шулардан бири Эрондаги Султония шаҳрининг архиепископи Жан(Иоанн)нинг «Амир Темур ва унинг саройи давоми…

Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний. Нақшбандия тариқати назариётчиси

Султон Ҳусайн Бойқаро ва Мир Алишер Навоий саъй-ҳаракати билан темурийлар пойтахти — Ҳирот шаҳри Шарқ дунёсида фан ва маданият маркази, Шарқ Ренессансининг буюк рамзига айланди. Улум ва фунун, айниқса, тасаввуф ва ирфоннинг машҳур вакилларини у ерда учратиш мумкин эди. Абдураҳмон давоми…