Soyim Ishoq. Adabiyot sabrni o‘rgatadi

Avvalo menga – adabiy markazdan chetda yashab, baholi qudrat ijod qilayotgan bir adibga e’tibor berib, adabiyotning jo‘shqin oqimiga tortishga intilgani uchun tahririyat xodimlariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Adabiyotga ilk havas menda, nazarimda, maktabga bormasimdan ilgariroq uyg‘ongan bo‘lsa kerak. Maktab bolalari oldimda davomi…

Marat Hasanov. Turkiston muxtoriyati: haqiqat va uydirma (1990)

Ko‘hna Turkiston tuprog‘i asr boshpariga kelib, ne-ne zulmlarni ko‘rmadi, ne-ne balolarni boshidan kechirmadi. Haq-huquqi poymol etilgan, qullik zanjiri ostida qolgan bobokalonlar har safar milliy ozodlik, farzandlar istiqboli uchun kurashib keldi. Yaqin paytlargacha ular kurashi «millatchi», «turkparast», «islomparast», «vatan xoini» degan davomi…

Ashraf Ahmedov. Volter va Ulug‘bek

Buyuk frantsuz ma’rifatparvari va insonparvar mutafakkiri Volter (Mari Fransua Arue, 1694—1778 yillar) fikr doirasi nihoyatda keng, fanning turli sohalari bo‘yicha bilimdon odam edi. Mushohada ko‘lami fan tarixi, jumladan Sharq fani tarixi masalalarini ham qamrab olgandi. Uning qadimgi davr va o‘rta davomi…

Qozoqboy Yo‘ldosh. Postmodernizm: mohiyat, ildizlar va belgilar

Keyingi yillarda, umuman, o‘zbek milliy tafakkuri, xususan, adabiyot hamda san’atida ko‘p to‘xtalinayotgan, qator bahsu munozaralarga sabab bo‘layotgan postmodernizm hodisasi o‘z-o‘zidan paydo bo‘lib qolgan bir tarkib va bir bosqichli hodisa bo‘lmay, taraqqiyotning anchagina murakkab va o‘ziga xos bosqichlaridan o‘tgan ilmiy, ijtimoiy, davomi…

Sobir O‘nar. Oybegimiz

Oybek siymosi, badiiy salohiyati haqida gap ketsa qandaydir e’tirozsiz tasavvurlar har birimizda bor. U bilan zamondosh bo‘lgan adiblar adabiy anjumanlarda juda iliq so‘z aytadilar. Ijodi haqida gap ochilganda ham ortiqcha munozaralar bo‘lmaydi. Bu – fazilatmi yoki kimdandir baland, kimdandir past davomi…

Obidjon Karimov. Metafora – poetik tafakkur asosi

Yunon mutafakkiri Arastu o‘zining “Poetika” asarida shoirga tavsiyalar berarkan, metafora qo‘llashda ijodiy mohorat kerak­ligini alohida uqtiradi va ta’kidlaydiki: “… faqat shunigina o‘zgalardan o‘zlashtirib bo‘lmaydi, bu qobiliyat (ya’ni metafora yaratish – O.K.) iste’dodning belgisi bo‘lib xizmat qiladi. Axir, yaxshi metaforalar yaratish davomi…

Shahnoza Nazarova. Perpendikulyar tasavvurlar

Dunyo folklorshunosligida ertaklarni o‘rganish, tadqiq qilish usullari va yo‘llari doimo yangilanib borgan. Motivlar tizimining o‘sishi va o‘zgarishi oqibatida syujetning vujudga kelishiga ko‘ra tadqiqotlar, asosan, motivlarni tekshirish, kuzatish, tasniflash yo‘nalishida olib borilgan. O‘zbek ertaklaridagi shart-sinov motivi masalasi muallif belgilagan mavzuga bo‘ysungan davomi…

Akbar Sabirdinov. Oybek va Emil Verxarn

Emil Verxarn XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida yashagan jahon adabiyotining ko‘zga ko‘ringan namoyandalaridan biri bo‘lib, simvolizmning formal izlanishlari pafosiga sug‘orilgan she’riyati bilan mashhurdir. She’riy texnikani takomillashtirish, shaklini yangilash yo‘lidan borgan E.Verxarn ta’siri Oybekning “Mash’ala” (1932) to‘plamidan o‘rin olgan davomi…

Oydin Hojiyeva. San’atkor tarjimon (Zulfiya)

Zulfiya tarjimalarining o‘zi bir olam. Ular oftobday nur sochib turadi. U o‘zbek tiliga o‘girgan she’rlar tuyg‘ular, ehtiroslarga yo‘g‘rilib, xuddi asl nusxa kabi qiymat kasb etadi. Zulfiya o‘zbekchalashtirgan buyuk Pushkinning otash-alangali she’rlari maftunkor, o‘rtanish va iztiroblari joningizga titroq soladi. Pushkinning qaynoq davomi…