Narzulla Jo‘rayev. O‘zlikni anglash falsafasi

Turli mutaxassislar “Hokimiyat” atamasini turlicha talqin etishadi. Masalan, tabiatshunoslar insonning tabiat ustidan hukmronligini, iqtisodchilar xo‘jalik hokimiyatini, uning boshqaruvini, faylasuflar jamiyat ob’ektiv qonuniyatlarini, huquqshunoslar davlat hokimiyatini, pedagoglar ota-onaning farzand ustidan hukmronligini, siyosatshunoslar siyosiy hokimiyatni, ruhshunoslar esa insonning o‘zi ustidan o‘zi hukmronligini davomi…

Baxtiyor Omonov. Ustozning xizmatlari

1965 yili yosh olim Najmiddin Komilovning taqdirida muhim voqea yuz berdi: qatag‘on jafolarini chekkan Qutbiddin eshon Muhiddinov bilan yaqindan tanishdi. Ul zoti mukarram arab, fors tillari va adabiyotining katta  bilimdoni edi. Sharq she’riyatidan xabardor domla mumtoz adabiyotni sharhlab bera olardi. davomi…

Azizaxon Zaynitdinova. Ibn Sino falsafasi

Yurtboshimiz istiqlolning dastlabki yillaridayoq ma’naviyatni yuksaltirishda tarixiy xotira, ajdodlar tarixini bilishning, milliy va axloqiy qadriyatlar hamda an’analarning, muqaddas dinimizning o‘rni va ahamiyati katta ekanini takror-takror eslatib o‘tgan. Shu bois ko‘plab Sharq allomalarining yuzlab nodir va noyob asarlari o‘zbek, ingliz, frantsuz, davomi…

Maqolalar mundarijasi