Narzulla Jo‘rayev. O‘zlikni anglash falsafasi

Turli mutaxassislar “Hokimiyat” atamasini turlicha talqin etishadi. Masalan, tabiatshunoslar insonning tabiat ustidan hukmronligini, iqtisodchilar xo‘jalik hokimiyatini, uning boshqaruvini, faylasuflar jamiyat ob’ektiv qonuniyatlarini, huquqshunoslar davlat hokimiyatini, pedagoglar ota-onaning farzand ustidan hukmronligini, siyosatshunoslar siyosiy hokimiyatni, ruhshunoslar esa insonning o‘zi ustidan o‘zi hukmronligini davomi…

Baxtiyor Omonov. Ustozning xizmatlari

1965 yili yosh olim Najmiddin Komilovning taqdirida muhim voqea yuz berdi: qatag‘on jafolarini chekkan Qutbiddin eshon Muhiddinov bilan yaqindan tanishdi. Ul zoti mukarram arab, fors tillari va adabiyotining katta  bilimdoni edi. Sharq she’riyatidan xabardor domla mumtoz adabiyotni sharhlab bera olardi. davomi…

Azizaxon Zaynitdinova. Ibn Sino falsafasi

Yurtboshimiz istiqlolning dastlabki yillaridayoq ma’naviyatni yuksaltirishda tarixiy xotira, ajdodlar tarixini bilishning, milliy va axloqiy qadriyatlar hamda an’analarning, muqaddas dinimizning o‘rni va ahamiyati katta ekanini takror-takror eslatib o‘tgan. Shu bois ko‘plab Sharq allomalarining yuzlab nodir va noyob asarlari o‘zbek, ingliz, frantsuz, davomi…

Viktor Alimasov. Strategema – fikrlash va yengish ilmi

Jahonda kechayotgan globallashuv jarayonlariga bugun ijobiy hodisa sifatida qaralayotgan bo‘lsa-da, ularning milliy va individual ongning o‘z “men”ini erkin namoyon etishiga xalaqit beradigan voqelik ekanini sezish qiyin emas. Hayot tarzini, madaniy rang-barang­likni, tafakkurni va qonunlarni unifikatsiyalash orqali umumsayyoraviy boshqarishni (ayrim siyosatchilar davomi…

Mahkam Mahmudov. Forobiy va Arastu “Poetika”si

Ustozi avval Arastudan so‘ng Ustozi Soniy deb tanilgan Abu Nasr Muhammad Forobiyning adabiy-estetik qarashlari uning “Ixso-ul-ulum” (“Ilmlarning xosiyatlari”), “Xitoba” (“Ritorika”), “Musiqada ohangdoshlik”, “She’r san’ati”, “Shoirlar san’ati qonunlari haqida”, “Fozil odamlar shahri aholisining fikrlari”, “Aflotun falsafasi”, “Arastu falsafasi” kabi asarlarida bayon davomi…

Ahmadjon Meliboyev. Fisher daho edimi?

Zamonamizning ulug‘ shaxmatchilaridan biri, favqulodda noyob iste’dod egasi Bobbi Fisherning nomi va ijodi bilan tanish bo‘lmagan shaxmat muxlisini topish qiyin. Uning xayrixohlariyu raqiblari ham oshkora e’tirof etgan noyob qobiliyati, anglash va tushunish oson bo‘lmagan murakkab hayoti, boshqalarnikiga o‘xshamaydigan ajabtovur dunyoqarashi, davomi…

Adam Smitning “ko‘rinmas qo‘l”i

Bu odamni bizda hali ko‘pchilik tanimaydi. Entsiklopedik lug‘atda:Smit Adam (1723 — 1790) — shotland ekonomisti va faylasufi… deb boshlangan qisqacha izoh berilgan. Ammo biz uni 1976 yilda nashr etilgan, muqaddam yashab o‘tgan barcha atoqli faylasuflar nomi jamlangan «Falsafa lug‘ati»dan harchand davomi…

Daholik

Daholar oramizda yashaydi, chunki aytishlaricha hatto besh yoshgacha bo‘lgan har bir go‘dakda ham daholik sifatlari mavjud bo‘lar ekan. Ammo yon-atrof talablariga, an’analariga moslashish go‘dakdagi betakror sifatlarni so‘ndiradi, uni bir qolipda fikrlaydigan va bir tarzda yashaydigan ommadan biriga aylantirib qo‘yadi.