Улуғбек Ҳамдам. Эркин бадиий тафаккур ва бугунги ўзбек шеърияти

Ҳеч бир муболағасиз таъкидлаш жоизки, бугун биз бақувват ўзбек шеъриятига эгамиз. Шеърият Шарқда асрлар давомида адабиётнинг асосий тури сифатида яшагани боиси ҳам унинг илдизлари бағоят теран. Аммо бугунги ўзбек шеърияти кечаги шеърият эмас, балки ўзининг кўпгина, хусусан, шаклий-мазмуний мундарижасига кўра давоми…

Акмал Саидов. Навоий ва Бобур асарлари польяк тилида

Кейинги йилларда улуғ шоирнинг 10 ва 20 жилдли мукаммал асарлар тўпламлари нашр этилди, ҳаёти ва ижодига бағишланган илмий монографиялар, адабий-бадиий китоблар, шунингдек, ҳайкалтарошлар, рассомлар, бастакорлар томонидан ранг-баранг асарлар яратилди. Янги давр воқелиги Алишер Навоийнинг халқимиз ва жаҳон маданияти, илм-фани ривожига давоми…

Олимжон Давлатов. Фонийнинг мухтара ғазаллари

Aлишер Нaвoийнинг фoрсий ғaзaллaри кўпдaн буён илмий жaмoaтчиликнинг диққaтини ўзигa жaлб этиб келмoқдa. Жумлaдaн, Ўзбекистoндa ҳaм “Девoни Фoний” ҳaқидa қaтoр тaдқиқoтлaр aмaлгa oширилгaн. С.Aйний, A.Фитрaт, A.Сaъдий, O.Шaрaфиддинoв, В.Мaҳмуд кaби oлимлaримизнинг Нaвoийнинг фoрсий ғaзaллaри ҳaқидaги aйрим ишoрaлaрини инoбaтгa oлгaн ҳoлдa, “Девoни давоми…

Раҳима Ширинова. “Кеча ва кундуз” романи француз тилида

Мустақиллик даврида ўзбек-француз таржимачилиги том маънода янги, юқори бос­қичга чиқди, десак муболаға бўлмайди. Зеро, француз адибларининг асосан воситачи тил орқали таржима қилиниб келган дурдона асарлари бу даврга келиб бевосита, яъни аслиятдан она тилимизга ўгирила бошланди. Жумладан, Ф.Мориакнинг “Илонлар чангалида” романи давоми…

Сувон Мели. Вақт фалсафаси ёхуд сирли ҳодисанинг поэтик талқини

Вақт ҳодисаси бир йўла бир неча — физика, математика, астрономия ва бошқа фанларда ўрганилади. Вақт иштирок этмаган жараённинг ўзи йўқ. Бадиий адабиёт отлиғ яратиқнинг ҳам зарурий ингредиенти, ўта нозик, кўз илғамас, аммо ҳамиша ҳар ерда ҳозиру нозир масаллиғ вақтдир. “Тарих давоми…

Муҳаммаджон Холбеков. Ҳаёт ҳошиясидаги битиклар ёхуд “интеллектуал роман” хусусида

Яқинда The Millions интернет сайтида жаҳон адабиёти тарихида ўқилиши қийин, мураккаб асарларнинг биринчи ўнталик рўйхатига кўзим тушди. Рўйхатга берилган изоҳда интеллектуал роман дейилганда, аввало, мутолаа пайти ақл, идрок, тасаввур ва тафаккурни фаоллаштирувчи теран фалсафий мазмун, маълумотлар ҳамда мураккаб сюжетларга бой давоми…

Наим Каримов. Абдулла Қодирий ва Тошкент адабий муҳити

Жаҳон адабиёти тараққиётига катта ҳисса қўшган ёзувчиларнинг ҳам, асарлари кичикроқ давраларда севиб ўқилган қалам аҳлининг ҳам шаклланишида адабий муҳитнинг таъсири оз эмас. Ёзувчи қай даражада истеъдодли бўлмасин, дунёқарашининг шаклланиши ва бадиий маҳоратининг камол топишида нафақат у таҳсил олган ўқув масканлари, давоми…

Манзар Абдулхайров. Анъаналарга эш, янгиланишга ташна

Чўлпон шеъриятида анъанавийлик Миллий адабиётимиз равнақига улкан ҳисса қўшган сўз санъаткори Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпон поэзияси анъанавийликка эш бўлган, адабиётимиз тарихидаги катта ўзгаришлар даври шеъриятидир. Бу шоирнинг адабий-эстетик қарашларини тушуниш, шеърлари замиридаги рамзий маъноларни теран илғаш ва уларга муносабат билдиришдан давоми…

Шарофиддин Тўлаганов. “Лазердан ош” дамлаб бўладими?

Мустақиллик йилларида она тилимиз равнақи йўлида кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Ўзбек тилида чоп этиладиган илмий-оммабоп асарлар, жаҳон адабиётидан тўғридан-тўғри қилинаётган таржималар кўпайди. Она тилимизнинг бойлигини намоён этишда янгидан нашр қилинаётган луғатлар, дарслик ва қўлланмаларнинг ҳам аҳамияти катта бўлмоқда. Аммо давоми…

Дониёр Бегимқулов. Руҳият ранглари ва оҳанглари

“Китоб дунёси” газетасининг шу йил 24 июл сонида “Бир шеър тарихи” рукнида атоқли шоир Абдулла Ориповнинг “Юртим шамоли” шеърининг ёзувчи Носир Фозилов архивида сақланиб қолган асл матни эълон қилинди. 1969 йили ёзилган ушбу шеърнинг дастлабки нусхасидаги ҳар олтиликнинг охирги мисрасида давоми…