Manzar Abdulxayrov. Ma’no va timsollar siri

Alisher Navoiy she’riyatida doimo shakl va mazmun mutanosibligi bir me’yorda bo‘lgan. Mumtoz she’riyatdagi bunday benihoya go‘zallik mukammallik, shakliy-ma’naviy muvozanat faqat Navoiy she’riyatiga xosdir. Zotan, mumtoz she’riyatda ma’no va shaklning mutanosibligi hamda tasvir va timsolning uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu davomi…

Naim Karimov. Shayxzoda va jahon adabiyoti (2008)

Bu yil tug‘ilgan kuniga 100 yil to‘lgan Maqsud Shayxzoda o‘zbek adabiyotini jahon xalqlari adabiyotlari bilan o‘zaro bog‘lagan “oltin ko‘prik”larimizdan biridir. U qariyb qirq yillik ijodiy faoliyati mobaynida milliy adabiyotimizning she’riyat, dramaturgiya, publitsistika singari sohalarida samarali ijod qilibgina qolmay, adabiyotshunoslik va davomi…

Sa’dullo Quronov. Postmodern kayfiyat va ideal ehtiyoji

Adabiyotshunosligimiz o‘tgan davr mobaynida qizg‘in munozaralarga sabab bo‘lgan modernizm masalasida yakuniy xulosalarga kelib ulgurmasidan, postmodernizm deb atalmish yangi bir yo‘nalishga to‘qnash kelmoqda. Adabiyot ilmiga doir asarlarda bu terminni bot-bot uchratishga, soha vakillari tomonidan “u postmodernchi”, “bu postmodern asar-da…” qabilidagi gaplarni davomi…

Ninel Vladimirova. Pushkin Cho‘lpon tarjimasida

So‘nggi yillarda o‘zbek adabiyotshunosligi global tahliliy-talqiniy tadqiqotlarga katta e’tibor bermoqda. Bu yangi tamoyilni faqat ma’qullash lozim. Ammo, nazarimda, badiiy tarjimadek muhim sohaga doir jiddiy muammolarni yoritishga negadir e’tibor susaygandek ko‘rinadi. Xalqlar o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni mustahkamlashda, adabiy jarayonning ildizlari va rivojlanish davomi…