Ne’matullo Nasrullayev. «Eling turk, aylag‘il turkiy…»

Sobiq sho‘ro davrida xalqimizning o‘tmishda yashab o‘tgan ma’rifat­parvar, ziyoli kishilari, ularning hayoti va ijodi yangi tuzum chig‘irig‘idan o‘tkazilib, siyosiy qolipga mos tushmaganlari o‘rganilmay nazar­dan chetda qoldi. Shunday ma’rifatparvarlardan biri Rahimxo‘ja ibn Alixo‘ja Eshon Shoshiydir. O‘z vaqtida Rahimxo‘janing butun hayoti nihoyatda davomi…

Qahramonlik va donishmandlik kitobi

“Kitobi dada Qo‘rqut” (“Qo‘rqut ota kitobi”) – o‘rta asrlar turkiy xalqlar eposining yuksak namunalaridan biri. Uning tarkibiga kirgan hikoya va dostonlarning ayrimlari VII-VIII acrlarda og‘zaki ravishda yaratila boshlagan. Asosiy dostonlari IX-X asrlarda o‘g‘uzlar Sirdaryoning quyi oqimlari va Orol dengizi atroflarida davomi…

Mahkam Mahmudov, Alisher Mahmudov. Lessing va Herder

XVIII asr ma’rifatchilik adabiyotining vakili Lessing ijodi jahon adabiy tafakkuri tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega. Ma’rifatchilik adabiyoti uchun Uyg‘onish davri zamin tayyorlab berdi. Ma’rifatchilik adabiyoti paydo bo‘lgunicha zohid avliyolarni ulug‘lovchi, ilohiy sevgini dunyoviy sevgidan ustun qo‘yuvchi, g‘aroyibotlarni tasvirlovchi klassitsizm va davomi…

Vafo Fayzulloh. Azaliy hikmatni izlab…

Qo‘ng‘iroq bo‘ldi. – Erkin aka borayaptilar… “Erkin aka, qaysi Erkin aka? Erkin Malikmi, Erkin A’zam, Erkin Usmon, Erkin Abdurahmondir?” – Vohidov! – “Sharq”qa, – shiddatli aniqlik kiritiladi. Birdan ruhiyatim o‘zgaradi. Ko‘nglim oyoqqa turadi. Ruhiyatim ajib bir shoirona nasimdan parvozlanib, borlig‘imga davomi…

Naim Karimov. Otaxon shoir (Habibiy tavalludining 125 yilligi munosabati bilan)

Tarix qa’riga kirgan mustabid tuzum siyosati Habibiy singari aruznavis shoirlarga ham erkin ijod qilish imkonini bermadi. Aruz ohanglariga “kolxoz”, “traktor” singari o‘sha davrning timsoli bo‘lgan so‘zlarni qo‘shishni talab qildi. Har bir g‘azalida “partiya”, “kommunizm” singari so‘zlar yangrab turmagan otaxon shoirlar davomi…

Dilorom To‘rayeva. Olmos yurak sohibi

Adabiyot inson ma’naviyati, dunyoqarashi va tafakkur doirasini kengaytirishga xizmat qilsa, uning ajralmas qismi bo‘lgan bolalar adabiyoti kelajagimiz egalarini tarbiyalaydi. Yoshligidan kitobga, adabiyotga mehr qo‘ygan bola mustaqil fikri, keng dunyoqarashi va bilim doirasi bilan boshqa bolalardan ajralib turadi. O‘zbek xalqining “Bilagi davomi…