Dilorom To‘rayeva. Olmos yurak sohibi

Adabiyot inson ma’naviyati, dunyoqarashi va tafakkur doirasini kengaytirishga xizmat qilsa, uning ajralmas qismi bo‘lgan bolalar adabiyoti kelajagimiz egalarini tarbiyalaydi. Yoshligidan kitobga, adabiyotga mehr qo‘ygan bola mustaqil fikri, keng dunyoqarashi va bilim doirasi bilan boshqa bolalardan ajralib turadi. O‘zbek xalqining “Bilagi davomi…

A’zamxon Qozixo‘ja. “Hayrat-ul abror” hayratlari

Qayg‘ulig‘ o‘ltirmish erdi Boyazid, So‘rdi g‘ami kayfiyatin bir murid. “Xamsa” dostonlarining birinchisi “Hayrat ul-abror”dagi avvalg‘i maqolotga bag‘ishlangan hikoyat ana shunday boshlanadi. Bunda qayg‘u shayx Boyazid hol taqozosi bo‘lib, murid tushinib yetmaydi va qayg‘uning o‘zini emas, “g‘ami kayfiyatin” so‘raydi. Kayfiyat asl davomi…

Hamidjon Homidiy. Sarkor

Men atoqli navoiyshunos Aziz Qayumov ijodini o‘rganib, uning tadqiqotlaridan fayz topib yuraman. Ustoz mening nomzodlik, doktorlik dissertatsiyalarimga opponentlik qilgan. Men Aziz Qayumov bilan dildan suhbatlashish, u kishining ijodiy jarayoni bilan oshno bo‘lishni juda-juda istar edim. Shukrkim, muallim bilan bir piyola davomi…

Damin To‘rayev. Ijodiy an’analar samarasi

O‘zbek nasrining benazir namoyandalari Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Abdulla Qahhorlar badiiy ijod san’atiga doir sirlar haqida fikr-mulohaza yuritar ekanlar, R.Tagor, A.P.Chexov, L.Tolstoy kabi daholar ijodiga qayta-qayta murojaat qilganligi ma’lum. Abdulla Qodiriyning “Kichik asarlar”, “Ijod mashaqqati”, Cho‘lponning “Adabiyot nadir?” to‘plamlarida, Oybek asarlarining davomi…

Olti asrlik mustahkam rishta

Ozarboyjon – O‘zbekiston adabiy aloqalari xususida Tili, madaniyati, urf-odat va an’analari bir-biriga yaqin bo‘lgan o‘zbek va ozarboyjon xalqlari o‘rtasidagi adabiy aloqalar tarixi uzoq yillarga borib taqaladi. Bu adabiy aloqalar davr va boshqa omillar nuqtai nazardan katta bir sahifani tashkil etishini davomi…

Vladimir Solovyov. Dostoyevskiy xotirasi

Dostoyevskiy haqidagi ma’ruzada uning na shaxsiy hayoti, na badiiy asarlarining adabiy tanqidi bilan shug‘ullanaman. Men faqat bitta masala: Dostoyevskiy qanday g‘oya-maqsadlarga xizmat qilgani, butun faoliyatini qanday g‘oya ilhomlantirganini yoritishga harakat qilaman[1]. Bu masalaga to‘xtalishim tabiiy. Chunki na yozuvchi shaxsiy hayotining davomi…