Kun hikmati 25: Imom G‘azzoliy dunyo haqida

Qabrda yotganlar pushaymon qilayotgan ishlar ustida tiriklar bir-biri bilan qirpichoq bo‘lmoqdalar.
Imom G‘azzoliy