«Hozirgi zamon o‘zbek she’riyati» turkumi (1985-1990)

Shavkat Rahmon. Gullayotgan tosh. She’rlar. T.: «Yosh gvardiya», 1985. Shavkat Rahmon «Rangin lahzalar» (1978), «Yurak qirralari» (1981), «Ochiq kunlar», (1984) she’riy kitoblari va Lorka «Saylanma»sining (1979) tarjimasi bilan o‘quvchilarga tanish. «Gullayotgan tosh» kitobi Shavkat Rahmonning yangi lirik-falsafiy she’rlaridan saylandi. Shoir davomi…

Buyuk shoir va adiblar zamondoshlari xotirasida (1978-1987)

Ayniy zamondoshlari xotirasida: Xotiralar. Maqolalar. She’rlar. (To‘plab, nashrga tayyorlovchi filologiya fanlari nomzodi Majid Hasanov.) T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1978. Nashriyot atoqli yozuvchilar haqida zamondoshlarining xotiralari turkumida qator kitoblar chiqarishni rejalashtirdi. Shu seriyadagi ushbu birinchi kitob Sadriddin Ayniynnng yuz yillik davomi…

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 jildlik (1983-1985)

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 1-jild. A-Z. E.I.Fozilov tahriri ostida. T.: Fan, 1983 O‘zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy asarlarining izohli lug‘ati ulug‘ shoirning barcha leksik boyliklarini qamrab olgan. Lug‘at Navoiyning turkiy asarlari materiallari bo‘yicha hozirgi zamon leksikonrafiya va davomi…