Buyuk shoir va adiblar zamondoshlari xotirasida (1978-1987)

Ayniy zamondoshlari xotirasida: Xotiralar. Maqolalar. She’rlar. (To‘plab, nashrga tayyorlovchi filologiya fanlari nomzodi Majid Hasanov.) T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1978. Nashriyot atoqli yozuvchilar haqida zamondoshlarining xotiralari turkumida qator kitoblar chiqarishni rejalashtirdi. Shu seriyadagi ushbu birinchi kitob Sadriddin Ayniynnng yuz yillik davomi…

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 jildlik (1983-1985)

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 1-jild. A-Z. E.I.Fozilov tahriri ostida. T.: Fan, 1983 O‘zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy asarlarining izohli lug‘ati ulug‘ shoirning barcha leksik boyliklarini qamrab olgan. Lug‘at Navoiyning turkiy asarlari materiallari bo‘yicha hozirgi zamon leksikonrafiya va davomi…

O‘zbekistonning yangi tarixi. 3 jildlik (2000)

O‘zbekistonning yangi tarixi. 1-kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. Tuzuvchilar: H.Sodiqov, R.Shamsutdinov, P.Ravshanov, Q.Usmonov. T.: Sharq, 2000 1-bob. Bosqin arafasida o‘zbek xonliklaridagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat. 2-bob. O‘rta Osiyo xonliklarining chor Rossiyasi tomonidan istilo etilishi. 3-bob. Rossiyaning Turkistonni iqtisodiy va ma’naviy tutqinlikda davomi…

O‘zbek adabiyoti tarixi. Eng qadimgi davrdan XX asr boshlarigacha (1962-1975)

Natan Mallayev. O‘zbek adabiyoti tarixi. 1-kitob. T., «O‘qituvchi» nashriyoti, 1965 Eng qadimgi adabiy yodgorliklar X-XII asrlar adabiyoti XIII asrdagi va XIV asr boshlaridagi adabiyot XIV asr o‘rtalaridan XVII asrgacha bo‘lgan adabiyot Vohid Abdullayev. O‘zbek adabiyoti tarixi. 2-kitob. T., «O‘qituvchi» nashriyoti, davomi…