«Hozirgi zamon o‘zbek she’riyati» turkumi (1985-1990)

Shavkat Rahmon. Gullayotgan tosh. She’rlar. T.: «Yosh gvardiya», 1985. Shavkat Rahmon «Rangin lahzalar» (1978), «Yurak qirralari» (1981), «Ochiq kunlar», (1984) she’riy kitoblari va Lorka «Saylanma»sining (1979) tarjimasi bilan o‘quvchilarga tanish. «Gullayotgan tosh» kitobi Shavkat Rahmonning yangi lirik-falsafiy she’rlaridan saylandi. Shoir davomi…

Buyuk shoir va adiblar zamondoshlari xotirasida (1978-1987)

Ayniy zamondoshlari xotirasida: Xotiralar. Maqolalar. She’rlar. (To‘plab, nashrga tayyorlovchi filologiya fanlari nomzodi Majid Hasanov.) T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1978. Nashriyot atoqli yozuvchilar haqida zamondoshlarining xotiralari turkumida qator kitoblar chiqarishni rejalashtirdi. Shu seriyadagi ushbu birinchi kitob Sadriddin Ayniynnng yuz yillik davomi…

Maqolalar mundarijasi